Personalised food

De gepersonaliseerde behoeften van consumenten staat centraal

Personalised food

Verschillende toekomstbeelden voor 2050

In een consortium van de organisaties HAS Hogeschool, Flynth, Achmea, ZLTO, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Rabobank is in de periode 2017/2018 een onderzoek met de naam toekomstverkenning Land- en Tuinbouwsector uitgevoerd. Het onderzoek kenmerkt zich door de transitiekundige insteek en heeft geresulteerd in de beschrijving van drie verschillende toekomstbeelden voor het jaar 2050. 

Toekomstbeeld: Personalised food

Personalised food is een toekomstbeeld van Land- en Tuinbouw anno 2050, waarin de gepersonaliseerde behoeften van consumenten centraal staan.

De persoonlijke profielen liggen vast in databases die de basis vormen voor de dynamiek in de hele waardeketen. Een volledig vraaggestuurd productieproces, waarbij de vraag ook nog eens fijnmazig en volledig afgestemd op het individu wordt geformuleerd. Big Data Technologie en econometrie vormen de belangrijkste instrumenten in dit proces. Concerns in de voedingsindustrie, logistieke dienstverleners en web-stores zijn in staat om het aanbod naadloos aan te sluiten op de gepersonaliseerde voedingspatronen en gezondheidsprofielen van consumenten.

Niet alleen de kosten van curatieve en preventieve gezondheidszorg zijn in 2050 gekwantificeerd en verdisconteerd in de prijs van eindproducten, halffabricaten en grond- en hulpstoffen, maar ook de latente herstelkosten van het milieu als gevolg van de productie van deze producten zijn onderdeel van de prijs geworden en de toeslagen op bepaalde producten die deze gekwantificeerde milieuschade tot uiting brengen, worden ook gealloceerd en specifiek aangewend voor het herstel van deze betreffende milieuschade. Hiermee kan het natuurlijk evenwicht, biodiversiteit en het behoud van de natuurlijke resources worden geborgd.

Op deze wijze kan een volledige marktwerking wel samengaan met een zelfregulerend systeem voor duurzame agrarische productie en behoud van natuurlijke bronnen en behouden consumenten (binnen aanvaardbare kaders) hun keuze- en bestedingsvrijheden.