Wordt Flynth

Wordt Flynth

Accon avm wordt Flynth

Brede expertise bovenop de dienstverlening die u gewend bent

Accon avm wordt Flynth. Al onze dienstverlening aan u vindt plaats vanuit Flynth. Hierbij horen een aantal wijzigingen als u klant was van Accon avm.

Maakt u gebruik van automatische incasso? 

Dan worden facturen van Accon avm op dit moment automatisch van uw (zakelijke) rekening afgeschreven. Omdat Accon avm Flynth wordt, is ook de automatische incasso per december 2023 overgegaan naar Flynth. Is dit bij u het geval, dan ontvangt u hier binnenkort een bericht over. In dit bericht staat de informatie over de nieuwe machtiging. U hoeft hiervoor niets te doen. 

Maakt u gebruik van eHerkenning? 

Dan kan het zo zijn dat u Accon avm hier eerder voor gemachtigd heeft. In de komende periode wordt de machtiging omgezet naar Flynth. U ontvangt hierover een bericht, waarin staat of u actie moet ondernemen of niet. 

Vragen 

Hebt u vragen? Neem dan contact op met uw contactpersoon bij Flynth of via de contactpagina. Vermeld altijd uw klantnummer in het e-mailbericht. 

 

Inloggen online diensten