Stephan Heijker

Senior Accountant

Ervaring

Deze veelzijdige accountant, die in zijn vrije tijd fanatiek musicus en schilder is en een grote passie voor automatisering heeft, vierde onlangs zijn 25-jarige jubileum bij Flynth. Hij heeft in die tijd onder andere ruime ervaring opgebouwd in de specifieke branche van de telercoöperaties en de fiscale zaken die hiermee gemoeid zijn. Naast accountancy heeft hij een specialisatie op belastinggebied, maar dat is niet alles.  “Waar mijn interesse ook ligt is bij managementinformatiesystemen met als raakvlak ICT. Je ziet nu een grote omslag. Waar we vroeger achteruit keken, is vooruitkijken nu de boodschap, kijken naar de toekomst. Bijvoorbeeld door het begroten van ondernemersactiviteiten voor de periode van één of meerdere jaren met behulp van ons nieuwe product FlynthLink en daar een aantal scenario’s op loslaten. Wat je in de huidige tijd echt nodig hebt om er doorheen te komen is creativiteit.”, aldus Stephan, die gezien zijn vrijetijdsbesteding over een flinke dosis beschikt.