Eldert van der Spek

Senior Bedrijfsadviseur

Ervaring

Binnen de Flynth organisatie is op dit kantoor de kennis en ervaring op het gebied van boomkwekerijen gebundeld.

Eldert staat als bedrijfsadviseur zijn klanten (boomkwekerijen en andere agrarische en overige mkb bedrijven) met raad en daad terzijde en put daarbij uit de kennis en ervaring van veel van zijn collega’s. Dit voor de gehele ondernmingscyclus van starters (startercoach) tot overnamen en of staking van het bedrijf.  Door zijn sterk ontwikkelde cijfermatig inzicht en doelgerichtheid is Eldert snel in staat om financieringsplannen (financieringsaanvragen), kostprijsberekeningen en (investerings-, liquiditeits-) begrotingen uit te werken. Naast reguliere bancaire financieren kunnen ook alternatieve financieringen zoals Qredits en participatie door derden gefaciliteerd worden.