Paula Sjerps

Senior Adviseur HR Services

Ervaring

Ik ben bij Flynth werkzaam als senior adviseur arbeidszaken (RSBA) en gecertificeerd (register)mediator. Ik werk regio overschrijdend. Ondernemers kunnen bij mij terecht voor kwesties rondom hun arbeidsongeschiktheid, het aanvragen en/of controle van sociale verzekeringsuitkeringen en het voeren van een bezwaarprocedure bij SVB of UWV. Werkgevers begeleid ik bij vraagstukken over hun personeel, bijvoorbeeld bij aanstelling en ontslag, arbeidsvoorwaarden, voor hulp bij het houden van functioneringsgesprekken of het opstellen van een bedrijfsreglement. Ik adviseer over de (financiële) gevolgen van (ziekte)verzuim en schadelastbeheersing, duurzame inzetbaarheid van medewerkers en denk mee over oplossingen om verzuim te beperken. Daarnaast kan ik een rol vervullen als Mfn-geregistreerd mediator bij arbeidsconflicten, maar ook voor bemiddeling bij samenwerking of bedrijfsopvolging. Ik wil partijen helpen elkaars denk- en werkwijze te begrijpen. Dit lukt vaak in de eerste instantie niet, wat voor conflict zorgt. Ik begeleid bij het opbrengen van wederzijds begrip en het managen van verwachtingen.  

Quote: “Begrip kunnen opbrengen voor de denk- en werkwijze van de ander is cruciaal.” 

Direct contact met Flynth