Tom Kleinpenning

Senior Beleidsadviseur Belastingen

Ervaring

Tom Kleinpenning heeft een universitaire studie fiscale economie afgerond. Sinds 1987 is hij als belastingadviseur werkzaam. De eerste vijf jaren in de internationale aangifte- en adviespraktijk, nadien heeft hij vooral ondernemers – van ZZP-er tot controleplichtige klanten, uit allerlei branches - in het MKB-segment bijgestaan. Met name op het fiscaaljuridische vlak – waarbij de optimale rechtsvorm van de onderneming een belangrijk item is -, maar ook op het gebied van bedrijfsoverdracht en -overname, bedrijfsfinanciering, oudedagsvoorziening en vermogens-, inkomens- en successierechtplanning.

Na zijn indiensttreding bij Flynth in 1999 heeft hij zijn werkgebied uitgebreid met de non-profitsector (onderwijs, agrarische belangenbehartiging) en de foodretail-franchisers. Kortom, een all-round belastingadviseur.

Zijn vakmatige gedrevenheid en vasthoudendheid hebben enerzijds geleid tot vier voor ondernemers baanbrekende uitspraken van de Hoge Raad en een aantal publicaties in fiscale vakbladen, maar vormden anderzijds geen beletsel om klanten te begeleiden bij de totstandkoming en uitvoering van individuele convenanten horizontaal toezicht en de uitrol van het collectieve HT-convenant binnen Flynth.

Vanaf eind 2011 is Tom via de procedures over de btw-correctie voor privégebruik van auto's door ondernemers en werknemers, zeer nauw betrokken bij het landelijke project waarmee voor ongeveer 300.000 ondernemers de juridische houdbaarheid van de regelgeving op dat gebied wordt getoetst.