Lot Oosterink

Accountant

Ervaring

Lot is In november 2013 afgestudeerd als Accountant Administratieconsulent. Met haar gedrevenheid, analytisch inzicht en persoonlijkheid is ze betrokken bij ondernemers, fungeert ze als klankbord en geeft ze adviezen.  

Lot heeft veel ervaring in het MKB-segment. Zij werkt veel op locatie bij cliënten, denkt commercieel mee, ziet kansen en bedreigingen en werkt resultaatgericht in teamverband.  

Naast bovenstaande werkzaamheden houdt Lot zich bezig met het opstellen van jaarrekeningen, aangiften vennootschapsbelasting, aangiften inkomstenbelasting, omzetbelasting, dividendbelasting en prognoses.