Ed Schregardus

Senior Beleidsadviseur Belastingen

Ervaring

Ik ben bijna 24 jaar werkzaam als belastingadviseur bij verschillende adviesorganisaties in Nederland. Mijn werkzaamheden bestaan uit de fiscale advisering aan nationaal en internationaal opererende ondernemingen en non-profit instellingen. De nadruk ligt daarbij op de advisering op het gebied van de inkomsten- en vennootschapsbelasting en de omzet- en overdrachtsbelasting. Ongeveer vijf jaar ervaring in de advisering aan onderwijsinstellingen op het gebied van nieuwbouw/verbouw van onroerende zaken, het uitlenen van personeel, subsidies en overige fiscale aspecten van het onderwijs.

Naast mijn functie als belastingadviseur ben ik ook werkzaam voor het Bureau Vaktechniek Fiscale Zaken van Flynth. Ik ben verbonden aan de Adviesgroep Omzetbelasting en de Adviesgroep Oudedagsvoorzieningen van Flynth.

Direct contact met Flynth