Karin Martens - Kusters

Senior Adviseur Financiële Planning

Ervaring

Sinds ik de studie HEAO-Bedrijfseconomie heb afgerond in 1991 ben ik werkzaam in de accountancy. Ik heb heel veel jaarrekeningen gemaakt voor zowel agrarische als mkb-ondernemingen en met de personen achter die onderneming gesprekken gevoerd.

Sinds het jaar 2008 ben ik werkzaam bij Flynth. Na het behalen van het diploma belastingconsulent ben ik me met name gaan toeleggen op fiscale werkzaamheden waarbij ik de verbreding heb gezocht op het gebied van financiële planning. Sinds 2014 ben ik gecertificeerd financieel planner.

Financiële wensen en verplichtingen kunnen flink variëren gedurende een mensenleven. Financiële planning helpt bij het in kaart brengen van de financiële situatie en het plannen van de financiële toekomst. Inkomen, uitgaven en vermogen worden met elkaar in verband gebracht en op een tijdlijn geplaatst. Hierbij worden ook de risico's meegenomen waar men tegen aan kan lopen, bijvoorbeeld de gevolgen van arbeidsongeschiktheid.

Het belangrijkste bij financiële planning is dat de persoon centraal staat. Dat is juist wat ik zo leuk vind aan het vak financiële planning en waar voor mij de uitdaging ligt.

Direct contact met Flynth