Jan Looman

Senior Bedrijfsadviseur

Ervaring

Ik ben in 1990 afgestudeerd aan de AHS te Dronten waarna ik 3 jaar bij het Ministerie van Landbouw te Den Haag heb gewerkt. In 1993 ben ik als Bedrijfskundig Adviseur bij de GIBO Groep, het huidige Flynth, begonnen. Als bedrijfskundige begeleid ik agrarische ondernemers, overwegend melkveehouders, bij het maken van strategische keuzes in verband met de overdracht of de ontwikkeling van de onderneming maar ook gericht op een (geleidelijke) staking van een onderneming waarbij fiscale gevolgen en vermogensplanning een belangrijke rol spelen. Daarnaast zijn het gebruik en de benutting van productierechten, waaronder de verhuur van melkquotum via de GIBO-methode, het GLB en het mestbeleid onderdeel van mijn specialisme.