Jan Teunissen

Bedrijfsadviseur

Ervaring

Jan heeft de Internationale Agrarische Hogeschool Larenstein doorlopen. Hij vertelt: “Ik volgde de richting veehouderij, aangevuld met de hoger kader cursus varkenshouderij. Mijn eigen ‘roots’ liggen in de landbouw.”

Eerdere werkervaring
Ik werk sinds 2009 als specialist ROM bij Rombou / Flynth. Hiervoor werkte ik tien jaar als agrarisch cliëntadviseur bij een accountantsorganisatie en zes jaar als buitendienstmedewerker voor verschillende voerleveranciers.

Adviseur bedrijfslocatie
Als adviseur bedrijfslocatie ben ik de spin in het web die strategisch met de ondernemer meedenkt om zodoende alle aspecten welke bij de gewenste ontwikkelingen aan de orde kunnen komen worden meegenomen in de plannen. Deze aspecten kunnen naast de vergunning- en bouwtechnische aspecten onder andere zijn; subsidie, financiële haalbaarheid, juridische vraagstukken, duurzaamheid, ruimtelijke inpasbaarheid enz.

Complexe projecten
De complexiteit en veelzijdigheid van nieuwe projecten en ontwikkelingen zijn voor mij een uitdaging. Ik ga graag met u op zoek naar slimme oplossingen.