Christa Smit

Adviseur HR Services

Ervaring

HBO Personeel en Arbeid Post HBO Case- en Caremanagement (schadelastbeheersing) Casemanagement: Regie gevoerd over diverse spelers (leidinggevenden, bedrijfsartsen, UWV etc) bij,bedrijf met 4.500 medewerkers. Variërend van opstellen verzuimprotocol, formuleren,van verzuimbeleid, adviseren en ondersteunen leidinggevende tot overnemen complexe,langdurige verzuimdossiers.,Ontslagzaken: Middels in eerste instantie dossieropbouw en vervolgens vaststellingsovereenkomst of,via kantonrechter beëindigen van arbeidsovereenkomst op een voor de werkgever zo,voordelig mogelijke manier. Opzetten en implementeren P&O-beleid: Ondersteunen van directie bij het ontwikkelen van P&O-beleid in de meest ruime zin,des woords, en vervolgens implementeren van dit beleid in de diverse vestigingen. Allround P&O: Advisering bij alle voorkomende vraagstukken werkzaamheden op het gebied van in- , door- en uitstroom op P&O-gebied.