Gerard Drogt

Senior Bedrijfskundig Adviseur

Ervaring

Ik ben vanaf juni 2016 werkzaam bij Flynth (kantoor Naaldwijk) als senior bedrijfsadviseur. Daarvoor heb ik 19 jaar ervaring opgedaan in verschillende functies bij de Rabobank, als accountmanager bedrijven, accountmanager Bijzonder Beheer en de laatste 4 jaar als manager Bijzonder Beheer. Naast tuinbouwrelaties betrof dit ook toeleveranciers en handelsbedrijven. Mijn expertise is gelegen in advisering op het gebied van financieringsstructuren, reorganisatie, strategie ontwikkeling, managementvaardigheden en management informatie systemen.

Door mijn ervaring met het opzetten, groeien en inkrimpen van een organisatie in een sterk veranderende omgeving ben ik in staat om snel structuur aan te brengen, waarbij ik vanuit verbinding en respect voor alle partijen een optimaal resultaat weet te realiseren. In mijn huidige functie zet ik dat o.a. in door met het team Bedrijfsadvies vorm te geven aan onze dienstverlening voor tuinbouw op het gebied van Aardwarmte, Collectieve Waterzuivering, Internationalisering en Herontwikkeling Glastuinbouwcluster.

Neem contact met mij op als er vraagstukken zijn op bovenstaande onderwerpen. Graag denk ik mee om vanuit een positieve en veelal verrassende invalshoek een bijdrage te kunnen leveren aan de continuïteit van het bedrijf.

Betrokkenheid/ervaring:

Ik ben nadrukkelijk betrokken geweest bij de ontwikkeling van FlynthFocus. Vanuit mijn rol als senior bedrijfsadviseur bij diverse tuinbouwbedrijven constateerde ik dat er behoefte is aan professionele begeleiding van de ondernemers om ‘de volgende stap’ met het bedrijf te kunnen zetten. Dat is de afgelopen jaren versterkt door de maatschappelijke en financiële druk op de sector om te verduurzamen. Daarbij vind ik het vooral belangrijk dat strategische trajecten niet blijven hangen in theorie, maar juist leiden tot praktische handvaten om te komen tot gerichte actie. Het is dan belangrijk dat je snapt waarmee een ondernemer iedere dag wordt geconfronteerd én dat je ‘zijn taal spreekt’. Deze onderdelen zijn verwerkt in de opzet van FlynthFocus, zodat het de ondernemer echt helpt in zijn dagelijkse praktijk.

Persoonlijke informatie:

Over Gerard Drogt

  • Leeftijd: 43 jaar
  • Functie: Senior Bedrijfsadviseur en teamleider Bedrijfsadvies
  • Werkt bij Flynth sinds: 1 juni 2016
  • Werkervaring vóór Flynth: 19 jaar ervaring bij Rabobank Westland als accountmanager tuinbouw (zowel financiering van nieuwbouw als herstructureringstrajecten in bijzonder beheer) en diverse managementfuncties.

 

Direct contact met Flynth