Petra Boldewijn - van Vliet

Adviseur HR Services

Ervaring

Ik begeleid werkgevers en hun werknemers in de breedste zin van het woord. Van het werven en selecteren van medewerkers tot het afscheid nemen, ik sta de werkgever bij. Ik kan op interim basis op het bedrijf aanwezig zijn om een personeelsbeleid op te zetten en uit te (laten) voeren. Hieronder valt het opstellen van bedrijfsreglementen, opstellen arbeidsovereenkomsten, het voeren van verbetertrajecten, ontslagbegeleiding en/of het voeren van functionerings- en voortgangsgesprekken met medewerkers. Daarnaast begeleid en coach ik arbeidsongeschikte medewerkers en hun leidinggevenden met als doel het herstel en de terugkeer op de werkvloer op een vlotte en duurzame wijze te laten verlopen.