Frank Hollaar

Senior Bedrijfsadviseur

Ervaring

Inleiding
Ik ben sectorleider tuinbouw bij Flynth en mag mij dagelijks bezighouden met de vertaling van ontwikkelingen in de tuinbouwsector naar de dienstverlening van Flynth. Mijn focus ligt daarbij op duurzame energievoorziening, internationalisering, corporate finance, samenwerking en strategisch ondernemerschap. Flynth weet wat er speelt in de tuinbouwsector en wil haar klanten met raad en daad bijstaan om deze actuele uitdagingen aan te gaan. Daarvoor is een het van belang dat Flynth deel uitmaakt van de netwerken in de sector en zelf een actieve rol speelt en initiatief neemt om de tuinbouw naar een hoger niveau te brengen. Flynth neemt daarom deel aan diverse projecten op het gebied van business model innovatie, energietransitie en waterzuivering, waarin zij een adviserende en coördinerende rol heeft. De rol van de tuinbouw als onderdeel van het agrocomplex en de maatschappij verandert en daarmee ook de rol van de adviseur. De transitie van de Nederlandse land- en tuinbouw intrigeert mij en geeft onze klanten handvatten voor een toekomstbestendige bedrijfsvoering. Daarvoor moeten we wel samen met onze klanten het vizier durven verzetten en een sprong in het diepe durven maken.

Betrokkenheid/ervaring
Ik ben initiatiefnemer van de ontwikkeling van FlynthFocus, ons strategisch advies product voor de tuinbouwsector. In mijn dagelijkse praktijk liep ik er steeds vaker tegen aan dat een goede strategische (her)oriëntatie ook een goede werkmethode en procesmatige aanpak vergen. Vaak vindt het formuleren van visie en strategische doelstellingen bij ondernemers te gefragmenteerd plaats, waardoor de doorvertaling ervan naar bedrijfsvoering, besluitvorming, management en investeringsplanning te wensen over laat. Het is en blijft ook een hele moeilijke opgave om de toekomst met het heden te verbinden, maar het biedt ondernemers wel de mogelijkheid om zich echt te onderscheiden. Met FlynthFocus nemen we de ondernemers op een onorthodoxe, maar gestructureerde manier mee in deze verkenning van de toekomst en maken wie die ook beïnvloedbaar en maakbaar. We combineren toekomstbeelden met persoonlijke competenties en ambities en slijpen de routes naar de stip op de horizon fijn. Uiteindelijk moeten onze inspanningen zorgen voor een ‘call to action’ die al vandaag en morgen zaken in beweging brengen bij onze klanten.

Persoonlijke informatie:
Over Frank Hollaar

  • Functie: sectorleiderTuinbouw / senior adviseur
  • Werkt bij Flynth sinds: 2006
  • Werkervaring vóór Flynth: Eigenaar/directeur FHS Accountancy BV, een Westlands accountantskantoor met tuinbouw- en MKB-klantenportefeuille dat in 2006 is samengegaan met LTB accountants en adviseurs, de rechtsvoorganger van Flynth adviseurs en accountants.

Meer weten over FlynthFocus? Neem contact op met één van de FlynthFocus specialisten.