Naud Janssen

Senior Accountant

Ervaring

Als het lukt om zoveel mogelijk geld te besparen voor u als ondernemer, dan is het voor mij ook een mooie dag. Ik ken de lokale markt, politiek, regels en uitdagingen, zodat ik voor u het maximale uit uw onderneming kan halen.

Persoonlijk contact vind ik enorm belangrijk. Ik kom graag bij u langs om te sparren over onderwerpen die u voor u als ondernemer belangrijk zijn. Denk daarbij niet alleen aan de administratie en jaarrekening maar ook aan subsidiemogelijkheden, belastingen, zakelijke- en familierechtelijke aangelegenheden. Weet ik er niet alles van, dan weet ik wel de specialist te vinden die kan helpen. Zo leer ik u én uw onderneming goed kennen en kan ik u optimaal van dienst zijn.  

Meer kansen ontdekken
Door veel met elkaar te praten, komt er vaak méér aan de oppervlakte dan uw aanvankelijke vraag. Buiten de geijkte kaders maar binnen wet- en regelgeving denken geeft meer alternatieven.

Inzicht in mogelijkheden
Als uw adviseur laat ik ú graag de keuze. Een voorbeeld. Laatst sprak ik een ondernemer die zijn vermogen wilde overhevelen naar zijn 3 kinderen. Dan ligt het voor de hand om ieder een derde deel te geven. Ik wees hem toen op de  mogelijkheid om één kind het pand te schenken en de anderen de inkomsten. Dit bleek voor alle betrokkenen een prima passende oplossing.

Dit soort mogelijkheden uitzoeken, creatieve oplossingen bedenken waarmee mijn relaties optimaal kunnen ondernemen, daar kan ik echt van genieten. Dit is voor mij dé gewenste invulling van de natuurlijke adviesfunctie van een accountant/adviseur.