Michiel Hoogkamer

Vakdirecteur

Ervaring

Als senior-bedrijfsjuridisch adviseur adviseer en begeleid ik cliënten met grote regelmaat bij vraagstukken op het gebied van BV-recht (fusies, herstructureringen en ontbinding van BV’s). Ik ben dan ook goed op de hoogte van de Wet Vereenvoudiging en Flexibilisering BV-recht, waarmee ondernemers ruimere mogelijkheden hebben gekregen hun onderneming in te richten. Ook het personenvennootschapsrecht (V.OF., maatschap, CV) behoort tot mijn expertise. Met regelmaat verzorg ik ook presentaties over deze onderwerpen. Voorts houd ik mij bezig met contractenrecht in het algemeen. Daarbij kunt u denken aan het opstellen en beoordelen van koopovereenkomsten (bijvoorbeeld onroerend goedtransacties) en huurovereenkomsten maar ook van algemene voorwaarden. Voorts voer ik procedures op het gebied van arbeidsrecht, huurrecht en pachtrecht.

In mijn functie ben ik door de jaren heen als juridisch adviseur betrokken geweest bij een groot aantal bedrijfsoverdrachten, zowel activa-passivatransacties als aandelentransacties. Bij een bedrijfsoverdracht is essentieel goed vast te leggen wat partijen van elkaar mogen verwachten. In de juridische praktijk blijkt dat de correcte vastlegging van de afspraken vaak zeer nauw luistert. Gerechtelijke procedures tussen verkoper en koper gaan bijvoorbeeld vaak over de juiste uitleg van verstrekte garanties. Door een duidelijke vastlegging van de afspraken zijn de verwachtingen van partijen op elkaar afgestemd en zullen zij beiden met een goed gevoel op de overname kunnen terugkijken.

Als Vakdirecteur Juridische Zaken verantwoordelijk voor de bevordering van de kwaliteit en juridische kennis van (de juridisch adviseurs van) onze organisatie.