Peter Nugteren

Senior Bedrijfskundig Adviseur

Ervaring

Vanaf januari 2002 ben ik werkzaam bij Flynth. Ik heb mijn studie gedaan aan de Hogere Agrarische School te Delft . Na mijn studie heb ik een eigen glastuinbouwbedrijf gehad.

Ik adviseer bij uiteenlopende bedrijfskundige vragen met een bedrijfseconomisch, financieel en strategisch karakter met name in de glastuinbouw. Voorbeelden hiervan zijn, het opstellen van strategische bedrijfs- en/of businessplannen, uitvoeren van haalbaarheidsonderzoeken, het opstellen van investerings-, liquiditeits- en financieringsbegrotingen en het verzorgen van managementbegeleiding.

Mijn focus ligt op de glasgroente sector (en met name paprika en tomaat) inclusief de biologische sector, daarnaast heb ik veel ervaring met de sierteelt. Ik heb inmiddels ook ervaring met belichting in de glastuinbouw, meer specifiek de ontwikkelingen met LED-verlichting.

Samenwerken voor een beter resultaat is het uitgangspunten van mijn werkwijze.

Samenwerken voor een beter resultaat is het uitgangspunten van mijn werkwijze.

Vanuit mijn rol als adviseur zie ik steeds vaker de behoefte ontstaan aan verdere professionalisering. Lag de nadruk eerst op cijfermatig inzicht, nu ligt de focus steeds meer op strategie vorming. Dat is ook wat ik steeds benadrukt in mijn advisering. Maak een keuze, bepaal je strategie. Dat helpt om je onderneming verder te professionaliseren en op lange termijn hebben de bedrijven met een heldere strategie gemiddeld een beter rendement.

  • Belang benadrukken van tijdig nadenken over de toekomst
  • Blijkt uit ervaring met andere ondernemers
  • Strategische aanpak om doelen te bereiken benadrukken
  • Niet alleen doel vaststellen, maar ook concrete stappen/aanpak

Persoonlijke informatie:

Over: Peter Nugteren

  • Functie: Senior Bedrijfsadviseur
  • Werkt bij Flynth sinds: 2002
  • Werkervaring vóór Flynth: Firmant/eigenaar glastuinbouwbedrijf

Meer weten over FlynthFocus? Neem contact op met één van de FlynthFocus specialisten.

Direct contact met Flynth