Voorlopig nog geen derogatie 2022 en gevolgen

 
Voorlopig nog geen derogatie 2022 en gevolgen
Gepubliceerd: 13-12-2021, laatst gewijzigd: 30-03-2022

In haar Kamerbrief van 13 december heeft Minister Schouten de Kamer laten weten dat de Europese Commissie onvoldoende overtuigd is dat Nederland met het 7e actieprogramma Nitraatrichtlijn alle doelen ten aanzien van waterkwaliteit tijdig zal halen. Het zicht op het halen van deze doelen is wel nodig voor de volgende stap om derogatie voor Nederland te krijgen. Aanvullende maatregelen van het nieuwe kabinet worden door de Commissie afgewacht. Derogatie betreft het door agrariërs onder voorwaarden mogen hanteren van een hogere gebruiksnorm voor bemesting met stikstof uit dierlijke mest (230 of 250 kg ten opzichte van 170 kg per hectare).  

Waarschijnlijk pas in of na de zomer 2022 volgt uitsluitsel over het toekennen van derogatie aan Nederland. Hierbij is de sector afhankelijk van eventuele nieuwe maatregelen op het gebied van stikstof en/of nitraat van het nieuwe kabinet. 

Hiermee is er veel onzekerheid over de derogatie voor 2022 en zijn er een aantal praktische vragen: Waar moeten veehouders en hun adviseurs straks van uitgaan voor de mestplanning voor komend seizoen: wel of geen derogatie? En wat zijn de consequenties van een mestplanning als de derogatie uiteindelijk niet aan Nederland wordt toegekend?  Zie hieronder de reactie vanuit RVO. 

Wat moet een boer doen als de derogatie uitblijft?

Een boer moet nu al rekening houden met de mogelijkheid dat de derogatie uitblijft. Het is voor boeren daarom verstandig binnen de norm van 170 kg N/ha te blijven en hiermee rekening te houden bij het opstellen van het bemestingsplan voor 2022 en in de bemesting in 2022. Melkveehouders zullen hierbij ook rekening moeten houden met meer afzet van mest via export en verwerking.

De inhoud van de Kamerbrief kunt op de website van de Tweede Kamer teruglezen.  

Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit artikel? Neem contact op met uw Flynth adviseur.  

 

Heeft u een vraag over dit artikel?

Stel uw vraag via het onderstaande formulier en dan nemen wij contact met u op.
 

nieuws

Geschreven door: