Voorkom dat u meer belasting betaalt door hogere melkprijs in 2022

 
Voorkom dat u meer belasting betaalt door hogere melkprijs in 2022
Gepubliceerd: 21-11-2022, laatst gewijzigd: 24-01-2024

In 2022 is de melkprijs flink gestegen: zo’n 16 eurocent per geleverde kilogram melk. Het is aannemelijk dat uw inkomen als melkveehouder hierdoor stijgt, ondanks de hogere kosten. Dit extra inkomen betekent ook dat u meer belasting moet betalen. Denk er nu over na wat u kunt doen om dit te beperken. Ik geef u graag een aantal tips.

Een rekensom

Wat wordt uw winstprognose over 2022? Als u 1 miljoen kg melk levert, kunt u een inkomensstijging van 80.000 tot 100.000 euro verwachten. Met deze stijging betaalt u 34.000 tot 43.000 euro meer belasting in 2023. Wat betekent dit voor uw liquiditeitsontwikkeling? Misschien zijn er mogelijkheden om hier slim op in te spelen.

Onderhoud machines

Eén manier om uw winst over 2022 te verminderen, is door gepland onderhoud naar voren te halen. Was u van plan uw machines in 2023 een onderhoudsbeurt te geven? Kijk dan of u dit wellicht nog in 2022 kunt doen. Hierdoor betaalt u minder belasting.

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)

De KIA is een aftrekpost op uw winst. Hebt u in 2022 geïnvesteerd in machines, werktuigen en/of installaties? Dan komt u in aanmerking voor de KIA. De kosten hiervoor worden dan in mindering gebracht op de winst. Waardoor u minder belasting betaalt over het jaar 2022. Maakt u al optimaal gebruik van deze regeling?

Aandachtspunten bij de KIA:

  • In 2022 kunt u met de KIA maximaal 16.784 euro in mindering brengen op de winst.
  • De investeringen moeten voldoen aan de voorwaarden van de KIA.
  • De bedragen van de investeringen worden bij elkaar opgeteld.
  • Bij bedragen tussen de 2.400 en 59.939 euro kunt u 28 procent van het investeringsbedrag ten laste brengen van de winst.
  • Bij bedragen tussen de 59.939 en 110.998 kunt u 16.784 euro aftrekken.
  • Bij bedragen boven de 110.998 wordt de KIA geleidelijk afgebouwd totdat de aftrek nihil is.

Fiscale oudedagsreserve (FOR)

Een derde manier om uw winst over 2022 te verminderen, is door gebruik te maken van de FOR. Dit jaar is tevens uw laatste kans om de FOR aan te vragen. Naar alle waarschijnlijkheid wordt deze regeling per 1 januari 2023 afgeschaft.

Met de FOR kunt u een deel van de winst reserveren voor uw oudedagsvoorziening. U vraagt hiermee uitstel van belastingbetaling aan. Dit levert u dus op korte termijn belastingvoordeel op. Als voorwaarde geldt dat u ondernemer bent en voldoet aan het urencriterium. En dat u aan het begin van het kalenderjaar de AOW-leeftijd nog niet hebt bereikt. Voor de overige voorwaarden en regels omtrent de FOR verwijs ik u graag naar uw bedrijfsadviseur.

Extra pensioen afstorten

Tot slot kunt u ook nu nog in 2022 een extra storting doen voor uw pensioen. Onder bepaalde voorwaarden kunt u dit bedrag belastingtechnisch aftrekken. Ik adviseer u om dit met uw bedrijfsadviseur te bespreken, omdat de berekening hiervoor de nodige kennis vraagt.

Uw adviseur denkt graag mee

Bovenstaande geeft u waarschijnlijk genoeg om over na te denken. Welke acties zijn voor u gunstig? Uw adviseur denkt graag met u mee. Samen kijkt u naar korte- en langetermijnplannen. Op basis van de afgelopen drie kwartalen kunt u een goede inschatting maken van uw winst over 2022. Uw adviseur helpt u met fiscale sturingsmogelijkheden. Neem contact op of kom langs bij een kantoor bij u in de buurt.

Hebt u een vraag over dit artikel?

Stel uw vraag via het onderstaande formulier en dan nemen wij contact met u op.
 

Advies

Geschreven door: