Te laat voor subsidie? Check op tijd de mogelijkheden

 
Te laat voor subsidie? Check op tijd de mogelijkheden
Gepubliceerd: 13-11-2023, laatst gewijzigd: 14-11-2023

‘U bent te laat met deze subsidieaanvraag.’ Dat wilt u als ondernemer niet horen als u op het punt staat om bijvoorbeeld te investeren in nieuwbouw of een energiezuinige installatie of machine.  

Subsidies zijn er niet voor niets. De overheid wil er specifieke investeringen mee stimuleren, vaak ten behoeve van het klimaat en duurzaamheid. Een subsidie kan een investering voor een ondernemer rendabel maken. Maar veel subsidieregelingen zijn tijdelijk en moeten voor een bepaalde datum worden aangevraagd.  

Het is daarom nooit te vroeg om te informeren naar de mogelijkheden voor subsidie. Bovendien leert de ervaring dat projecten die een goede voorbereidingsfase doorlopen, de grootste kans hebben om uiteindelijk subsidie toegekend te krijgen. 

De komende periode komt er opnieuw een aantal interessante subsidieregelingen aan. Zoals: 

  • duurzaamheidscertificering op nieuwbouw  
  • demonstratieprojecten waarbij waterstof wordt toegepast 
  • aanleg van lokale warmtenetten in de glastuinbouw 
  • opwekken en gebruikmaken van hernieuwbare en duurzame energie 
  • ontwikkelen van circulaire processen voor grondstoffen en afvalstromen 
  • energiebesparing in de maakindustrie 

Daarnaast staat voor de agrarische sector het nieuwe subsidieprogramma vanuit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid in de startblokken. Dit is het vervolg op het POP3-subsidieprogramma voor landbouwers die hun bedrijf moderner en duurzamer willen maken. De thema’s richten zich op biodiversiteit, klimaat en waterkwaliteit. 

Vaker haalbaarheidsstudie gevraagd 

Steeds vaker wordt bij subsidietrajecten om een haalbaarheidsstudie gevraagd. Zo’n studie beschrijft beknopt een plan van aanpak, inclusief doelstellingen. Ook wordt daarin een indicatie gegeven voor de financiering. Verder staat er een verkenning naar mogelijke vergunningen in. Op basis van deze haalbaarheidsstudie beoordeelt de subsidieverstrekker of een project daadwerkelijk kans van slagen heeft.  

Een haalbaarheidsstudie doe je niet zomaar op een achternamiddag. Het vraagt specifieke kennis over vergunningen en financiering. Bij Flynth bent u hiervoor aan het juiste adres. We hebben alle kennis in huis. Onze adviseurs werken nauw samen en vullen elkaar aan om tot het beste advies te komen. Op die manier komen we samen met u tot een overzichtelijk stappenplan om te kijken of een project of product uitvoerbaar en rendabel is. 

De subsidieadviseurs van Flynth zijn gespecialiseerd op actuele thema’s als duurzaamheid, innovatie en energie. Zij hebben de expertise om subsidieprojecten te begeleiden van haalbaarheidsstudie tot vaststellingstraject.  

Vijf voor twaalf 

Het is voor u als ondernemer belangrijk tijd vrij te maken om de duurzame bedrijfsstrategie te bepalen en keuzes te maken over investeringstrajecten. Ga daar niet om ‘vijf voor twaalf’ mee aan de slag, want dan loopt u het risico om substantiële subsidiebedragen mis te lopen.  

Overweegt u te investeren in duurzame of innovatieve technieken? Wilt u voorkomen dat u subsidiemogelijkheden vanuit overheden mist? Neem dan contact op via het formulier of via uw eigen contactpersoon binnen Flynth. 

 

Hebt u een vraag over dit artikel?

Stel uw vraag via het onderstaande formulier en dan nemen wij contact met u op.
 

Eindejaarstip

Geschreven door: