Schenkingen en andere giften: doe ze op het juiste moment

 
Schenkingen en andere giften: doe ze op het juiste moment
Gepubliceerd: 15-11-2023, laatst gewijzigd: 16-11-2023

Bent u van plan een schenking of andere gift te doen? Lees hieronder op welk moment u dat het beste kunt doen. Ook loont het om uw gewone giften om te zetten in periodieke giften. 

Schenk in 2023 aan uw 39-jarige kind

Hebt u een kind dat in 2024 veertig jaar wordt? En wilt u dit kind meer schenken dan het jaarlijks vrijgestelde bedrag (voor 2023 is dat 6.035 euro)? Doe dit dan nog dit jaar. De dag waarop uw kind jarig is, is de laatste dag waarop deze een beroep kan doen op een verhoogde vrijstelling van schenkbelasting voor schenkingen door ouders.  

Dit beroep mogen kinderen die op het moment van de schenking tussen de achttien en veertig jaar zijn in principe één keer in hun leven doen. De verhoogde schenkvrijstelling bedraagt in 2023 28.947 euro. 

Tip: Wilt u de schenking aan uw kind doen omdat deze een dure studie volgt? En de studiekosten bedragen meer dan 20.000 euro per jaar exclusief levensonderhoud? Dan geldt een nog hogere vrijstelling. Deze schenkvrijstelling bedraagt in 2023 60.298 euro. 

Schenk in 2023 voor eigen woning 

Bent u van plan om een schenking te doen ten behoeve van de eigen woning aan iemand die niet uw eigen kind is, maar wel tussen de achttien en veertig jaar oud is? En heeft die persoon nog niet eerder een schenking van u gekregen waarvoor een beroep is gedaan op de schenkvrijstelling voor de eigen woning? Zorg ervoor dat u dit in 2023 doet. De schenkvrijstelling voor de eigen woning vervalt namelijk op 1 januari 2024. 

De schenkvrijstelling voor de eigen woning was op 1 januari 2023 al flink versoberd: van maximaal  106.671 euro naar maximaal 28.947 euro. Dat is gelijk aan de gewone eenmalige verhoogde schenkvrijstelling voor kinderen tussen de achttien en veertig jaar.  

Schenk in 2023 aan culturele ANBI 

Wilt u dit jaar een schenking of andere gift doen aan een goed doel? Overweeg dan een gift aan een culturele algemeen nut beogende instelling (culturele ANBI). Dit is fiscaal voordeliger dan een gift aan een andere ANBI. Een gift aan een culturele instelling levert u voor de inkomstenbelasting een aftrekpost op van 125 procent in plaats van 100 procent van het geschonken bedrag. De extra aftrek van 25 procent is gemaximeerd op 1.250 euro.  

Let op: Uw gewone (niet-periodieke) giften aan een ANBI zijn pas aftrekbaar als ze boven een bepaalde drempel uitkomen. Voor 2023 is de drempel minimaal zestig euro of (als dat hoger is) één procent van uw verzamelinkomen vóór toepassing van de persoonsgebonden aftrek. Als u een fiscale partner hebt, dan geldt één procent van het gezamenlijke verzamelinkomen. De maximale aftrek is tien procent van het (gezamenlijke) verzamelinkomen vóór toepassing van de persoonsgebonden aftrek. 

Tip: Hebt u een eigen bv? Dan kunt u in 2023 ook via deze bv aan een culturele ANBI schenken. In de vennootschapsbelasting levert dat een extra aftrek op van vijftig procent van het bedrag dat uw bv aan culturele instellingen heeft geschonken. De extra aftrek mag maximaal 2.500 euro zijn. 

Zet uw gewone giften om in periodieke giften 

Zijn uw gewone giften aan goede doelen niet volledig aftrekbaar? Overweeg dan om deze giften om te zetten in periodieke giften. U legt dan schriftelijk vast dat u gedurende vijf jaar een vast bedrag schenkt. Als u eerder komt te overlijden, komt de afspraak te vervallen. Voor deze vastlegging hoeft u niet naar de notaris. Voor de aftrek van periodieke giften geldt geen drempel. Periodieke giften zijn aftrekbaar tot een maximumbedrag van 250.000 euro per kalenderjaar. Als u dit jaar uw gift omzet in een periodieke gift, profiteert u dit jaar nog van volledige aftrek.  

Meer informatie? 

Hebt u vragen over schenkingen en andere giften? Stel u vraag aan uw adviseur van Flynth of neem contact op via het contactformulier.

Hebt u een vraag over dit artikel?

Stel uw vraag via het onderstaande formulier en dan nemen wij contact met u op.
 

Eindejaarstip

Geschreven door: