Maak dit jaar nog gebruik van de schenkingsvrijstelling eigen woning

 
Maak dit jaar nog gebruik van de schenkingsvrijstelling eigen woning
Gepubliceerd: 17-11-2022, laatst gewijzigd: 24-11-2022

De eenmalige schenkingsvrijstelling voor eigen woningen (bekend als de ‘jubelton’) wordt afgeschaft per 1 januari 2024. Met ingang van 2023 gaat de vrijstelling al omlaag van 106.671 naar 28.947 euro. Dus: heeft u kinderen tussen de 18 en 40 jaar en bent u van plan een schenking te doen voor de eigen woning? Doe dit dan nog in 2022!

Overigens kunt u de jubelton aan iedereen geven, mits dus tussen de 18 en 40 jaar oud en de schenking benut wordt voor de eigen woning.

Wanneer wordt de schenking benut voor de eigen woning? Dit hoeft niet te gaan om de aankoop van een nieuwe woning. U kunt ook schenken voor de verbouwing van de eigen woning van uw kind, of de aflossing van de hypotheek die uw kind heeft afgesloten voor de eigen woning. Ook een schenking aan uw kind voor de afkoop van rechten van erfpacht, opstalrecht of een andere ‘beklemming’ wordt gezien als een schenking die benut wordt voor de eigen woning.

Spreiding van de schenking

Bijkomend voordeel is dat u het bedrag van 106.671 euro niet in één jaar hoeft te schenken. U kunt de schenking verdelen over twee jaren; 2022 en 2023.

  • Schenkt u het eerste deel in 2022, dan kunt u de jubelton alleen nog aanvullen in 2023. Gaat u pas in 2023 ‘jubelen’, dan kunt u deze in 2024 niet meer aanvullen.
  • Als u de jubelton in gedeelten wilt schenken, is het van belang dat u in 2022 minimaal 5.678 euro schenkt.
  • Als u in 2022 en 2023 de schenking overmaakt aan uw kind, dan mag het bedrag nog tot en met 2024 gebruikt worden voor de eigen woning.

Als u gebruik wilt maken van de jubelton, dan moet u dat aangeven in de aangifte schenkbelasting. Dat geldt ook als u nu (in 2022) de vrijstelling gedeeltelijk gebruikt en in 2023 aan wilt vullen. U moet overigens ook voor de latere jaren waarover de schenking gespreid wordt aangifte schenkbelasting doen met een beroep op de jubelton.

Leeftijd bij gespreid schenken

Ook bij gespreid schenken mag uw kind niet ouder zijn dan 40 jaar. Heeft uw kind de leeftijd van 40 jaar al bereikt, maar heeft hij of zij een partner die jonger is? Dan kunt u de eenmalige vrijstelling alsnog toepassen.

Tip: vul nog tijdig verhoogde vrijstelling aan

Heeft u vóór 2010 al eens de eenmalig verhoogde vrijstelling voor een kind tussen de 18 en 35 jaar benut, maar daarna niet meer? Dan kunt u in 2022 nog de verhoogde vrijstelling voor schenkingen aan kinderen tussen de 18 en 40 jaar voor de eigen woning toepassen.

Feitelijk gaat het hier om een aanvulling op de eerder toegepaste verhoogde vrijstelling. Maak in dit geval gebruik van de aanvullende vrijstelling van 29.493 euro in 2022.

Zorg dat uw kind onderhoud aan woning afrondt

Heeft uw kind in 2020 van u een schenking ontvangen voor verbetering van of onderhoud aan de eigen woning? En heeft uw kind daarbij gebruikgemaakt van de verhoogde schenkingsvrijstelling (destijds 103.643 euro)? Zorg dat uw kind de werkzaamheden vóór de jaarwisseling afrondt, anders vervalt de vrijstelling. Voor deze schenkingen loopt namelijk de termijn voor de benutting van het geschonken op 1 januari 2023. Wijs uw kind dus erop dat de klus vóór 2023 moet zijn geklaard.

Let op

Heeft u in een voorgaand jaar al gebruikgemaakt van deze of een andere eenmalig verhoogde schenking? Houd er dan rekening mee dat dit van invloed kan zijn op uw huidige schenking en win advies daarover in bij uw adviseur

Meer informatie? 

Heeft u vragen over dit onderwerp? Bent u benieuwd wat dit voor u betekent? Neem contact op met uw adviseur.

 

Hebt u een vraag over dit artikel?

Stel uw vraag via het onderstaande formulier en dan nemen wij contact met u op.
 

Eindejaarstip 2022

Geschreven door: