My Flynth
Nieuws

Ontslag na twee jaar ziekte? Minder kosten voor werkgevers

Gepubliceerd: 17-07-2018, laatst gewijzigd: 17-07-2018

Als het aan het kabinet en de Tweede Kamer ligt, dan worden werkgevers die hun werknemers ontslaan na twee jaar ziekte voortaan gecompenseerd voor de ontslagvergoeding die zij moeten betalen. Ontdek waar u rekening mee kunt houden.

De compensatie moet de angst voor een opeenstapeling van lasten bij voornamelijk mkb-werkgevers wegnemen, zodat zij werknemers sneller een vast contract aanbieden.

Financiële verplichting: onredelijk

Werknemers die recht hebben op een transitievergoeding, krijgen die ook na een langdurige ziekteperiode. Veel werkgevers ervaren deze financiële verplichting als onredelijk, omdat zij ook al verplicht zijn om twee jaar loon door te betalen bij ziekte. Het gevolg is dat er nog vele honderden zogenaamde ‘slapende dienstverbanden’ zijn.

Compensatie aanvragen

Als werkgever kunt u vanaf 1 april 2020 compensatie aanvragen voor de transitievergoeding die u moet betalen. Deze compensatie wordt betaald uit het Algemeen werkloosheidsfonds (Awf), dat gevuld wordt door werkgeverspremies. Die premies gaan dan ook omhoog. Het wetsvoorstel voorziet in een terugwerkende kracht voor alle ontslagen wegens ziekte vanaf 1 juli 2015.

Periode compensatie

De compensatie geldt alleen over de periode tot het moment dat de arbeidsovereenkomst had kunnen eindigen (dus na 104 weken arbeidsongeschiktheid). Als er sprake is van een slapend dienstverband geldt over de periode vanaf 104 weken dus géén compensatie. Of het verstandig is om het slapend dienstverband te beëindigen en zo ja, wanneer, zal van geval tot geval verschillen.

Ook nadelen voor werknemers

Ook voor werknemers zitten er nadelen aan de huidige situatie. Zij worden na de ziekteperiode niet meer aan het werk gezet en ontvangen ook geen loon, maar het dienstverband wordt formeel vaak niet beëindigd omdat de werkgever de transitievergoeding niet kan betalen.

Het wetsvoorstel regelt ook dat cao-partijen meer ruimte krijgen om af te wijken van de transitievergoeding die betaald moet worden bij ontslag om bedrijfseconomische redenen, zoals bijvoorbeeld een reorganisatie. Wel moet de cao voorzien in een 'redelijke financiële vergoeding' of in voorzieningen die de kans op nieuw werk vergroten.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Neem contact op met uw adviseur of direct met Wilfred de Vreeze, via e-mail: hradvies@flynth.nl of telefoonnummer: 088 236 7573

Deel dit bericht via:

Geschreven door:

Contact

Een vestiging bij u in de buurt

Gerelateerde artikelen

Wilfred de Vreeze

Wilfred.deVreeze@flynth.nl