Nieuws

BTW teruggave ook voor zonnepanelen die u vóór 20 juni 2013 in gebruik hebt genomen

Gepubliceerd: 01-02-2018, laatst gewijzigd: 01-02-2018

Op 20 juni 2013 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie beslist dat particulieren die zonnepanelen aanschaffen en de daarmee opgewekte elektriciteit aan het net leveren, als btw-ondernemer kunnen worden aangemerkt. Hierop hebben veel particulieren bij de Belastingdienst verzocht om als btw-ondernemer te worden aangemerkt en uiteraard om teruggave van de btw in de aanschafkosten. De Nederlandse Belastingdienst reageerde afwijzend op dergelijke verzoeken als de zonnepanelen vóór 20 juni 2013 waren aangeschaft en in gebruik waren genomen. Die verzoeken waren in de ogen van de Belastingdienst te laat ingediend.

De Hoge Raad heeft op 15 december 2017 beslist dat de termijn voor het indienen van een verzoek tot btw-teruggave aanzienlijk ruimer is dan de Belastingdienst stelde. Praktisch gesproken komt het er op neer dat u als particulier in 2018 alsnog de btw kan terugvragen voor zonnepanelen die u na 1 januari 2013 en vóór 20 juni 2013 in gebruik hebt genomen en waarvoor de Belastingdienst nog geen btw-restitutie heeft verleend.

Het heeft de voorkeur om vóór 1 maart 2018 te onderzoeken of u voor die verruimde mogelijkheid in aanmerking komt en zo nodig ook dit kwartaal nog actie te ondernemen richting de Belastingdienst.

Voor vragen over uw zonnepanelen en de teruggaaf van BTW kunt u contact op nemen met uw relatiemanager, of met Berry RoelofsManon van Dorp of Tom Kleinpenning.

Geschreven door:

Contact

Een vestiging bij u in de buurt
Bel: 088 236 77 77
Tom Kleinpenning Senior Beleidsadviseur Belastingen bij Flynth Tom Kleinpenning

Tom.Kleinpenning@flynth.nl