Belastingrente per 1 maart 2023 toch niet verhoogd

 
Belastingrente per 1 maart 2023 toch niet verhoogd
Gepubliceerd: 24-02-2023, laatst gewijzigd: 24-01-2024

Op 16 februari jl. hebben wij u bericht dat de belastingrente voor de vennootschapsbelasting en de bronbelasting zou worden verhoogd van 8% naar 10,5%. Op 23 februari heeft het Ministerie van Financiën echter een bericht uitgebracht waar zij heeft aangegeven dat deze verhoging toch niet zal worden doorgevoerd. Het kabinet wil namelijk later dit voorjaar de percentages van de belastingrente opnieuw gaan bekijken en daarbij hoort dan geen verhoging op dit moment.

Dat laat uiteraard onverlet dat het van groot belang is om de (voorlopige) aanslag goed te beoordelen want ook 8% is nog steeds behoorlijk hoog.

Over welke periode wordt belastingrente berekend? 

Voor het belastingjaar 2022 wordt de belastingrente berekend over de periode vanaf 1 juli 2023 tot zes weken na de dagtekening van de (voorlopige) aanslag. Wanneer sprake is van een gebroken boekjaar, dan gebeurt dit vanaf zes maanden na afloop van het boekjaar.  

Zo kunt u belastingrente beperken of voorkomen 

Wilt u de belastingrente beperken of voorkomen? 

  • Dien dan voor 1 mei 2023 een verzoek tot herziening van de voorlopige aanslag 2022 in. Voor gebroken boekjaren geldt: voor de eerste dag van de vijfde maand na afloop van het boekjaar.
  • Belastingrente wordt ook niet verschuldigd als de aangifte vennootschapsbelasting 2022 is ontvangen voor 1 juni 2023. Daarbij geldt wel dat de (voorlopige) aanslag conform het verzoek respectievelijk de aangifte wordt vastgesteld. Voor gebroken boekjaren geldt: de aangifte moet ontvangen zijn voor de eerste dag van de zesde maand na afloop van het boekjaar. Daarbij geldt ook weer dat de (voorlopige) aanslag conform het verzoek respectievelijk de aangifte wordt vastgesteld.  
  • Ook voor eerdere jaren is het belangrijk zo nodig te verzoeken om een (aanvullende) voorlopige aanslag. Het hogere percentage geldt namelijk ook voor eerdere aanslagen. maar is uiteraard pas van toepassing vanaf 1 maart 2023.  
  • Laat uw belastingrente narekenen. In 2022 heeft de Hoge Raad vastgesteld dat de Belastingdienst geen belastingrente mag berekenen over de periode dat het bedrag van de aanslag geheel of gedeeltelijk al op de rekening van de Belastingdienst stond. Ook de wettelijke regeling voor de berekening van belastingrente is aangepast per 1 januari 2023. Met de verhoogde belastingrente voor de vennootschapsbelasting van 10,5% loont het daarom de moeite om het bedrag van de belastingrente goed na te laten rekenen.  

AIs uw winst hoger is dan verwacht  

Lijkt de winst van uw bv over 2022 (en eventuele eerdere jaren) hoger uit te vallen, dan eerder gedacht? Laat dan uw fiscaal adviseur van Flynth beoordelen of uw voorlopige aanslag vennootschapsbelasting wellicht te laag is vastgesteld. Door uw (voorlopige) aanslag aan te passen kunt u zo aanzienlijke bedragen aan belastingrente besparen.  

Meer weten over uw voorlopige aanslag?  

Hebt u vragen over de verhoogde belastingrente, uw voorlopige aanslagen of mogelijke besparingen? Neem contact op met uw fiscaal adviseur of vul onderstaand contactformulier in met uw vraag.  

Hebt u een vraag over dit artikel?

Stel uw vraag via het onderstaande formulier en dan nemen wij contact met u op.
 

Nieuws

Geschreven door: