Nieuws

Belastingrente en onevenwichtigheden in het wettelijk systeem

Belastingrente en onevenwichtigheden in het wettelijk systeem
Gepubliceerd: 23-02-2022, laatst gewijzigd: 22-06-2022

Als ondernemer ontkomt u er bijna niet aan: het betalen van belastingrente over uw aanslagen. Wat is belastingrente eigenlijk en is het betalen ervan altijd redelijk?

Wat is belastingrente?

Belastingrente is een vergoeding aan of van de overheid voor gemiste rente. Als sprake is van een te betalen bedrag, kan rente verschuldigd zijn. Is er sprake van een teruggaaf, dan wordt onder (zeer strikte) voorwaarden een rentevergoeding ontvangen.

Het minimumpercentage voor de belastingrente is 8% voor de vennootschapsbelasting en 4% voor onder meer de inkomstenbelasting, erfbelasting, loonbelasting en omzetbelasting.

De berekening van de belastingrente is strak vormgegeven en de inspecteur heeft geen beleidsvrijheid om van het wettelijk systeem af te wijken. In de praktijk komen regelmatig situaties voor waarin dit niet gunstig uitpakt.

Inperking door rechterlijk ingrijpen

Recent heeft de rechter ingegrepen in een situatie waarin de verleende verliesverrekening werd teruggedraaid door middel van een navorderingsaanslag.  (Hof Den Bosch 19 januari 2022, ECLI:NL:GHSHE:2022:134).

Wat was het geval? Een advieskantoor had in 2015 een aangifte inkomstenbelasting met eigen software ingediend. Een fout in de software leidde tot vaststelling van een verlies, dat werd verrekend met het jaar 2012. Het advieskantoor ontdekte de fout in de eigen software en diende meteen een verbeterde aangifte in, waarna de fout door de Belastingdienst via een navorderingsaanslag (€ 43.710) werd hersteld. Daarbij werd echter ruim € 9.438 belastingrente berekend over de periode 1 juli 2013 tot en met 2 februari 2019. Het werkelijke rentevoordeel dat de belastingplichtige had genoten was slechts € 809 over de periode waarin het geld op zijn rekening had gestaan.

Belastingrente teruggebracht

Het Hof oordeelde dat de in rekening gebrachte heffingsrente niet beperkt kon worden op grond van een van de beginselen van behoorlijk bestuur (evenredigheids- dan wel zorgvuldigheidsbeginsel). Ook bood het Besluit Fiscaal bestuursrecht van 9 mei 2017 geen oplossing. Toch vond het Hof de uitkomst in dit geval disproportioneel: had de wetgever deze situatie voorzien en wenst hij de hieraan gevolgen ook te aanvaarden?

In zijn overwegingen ging het Hof terug naar de historische ontstaansgrond van het niet vergoeden van (heffings)rente over teruggaven wegens verliesverrekening. Deze pragmatische regel was ontwikkeld in het verleden ten tijde van de heffingsrente. Maar moest deze lijn ook onder het nieuwe systeem van belastingrente worden doorgetrokken als de verliesverrekening werd teruggedraaid en er op basis van de wettelijke systematiek wel belastingrente berekend moest worden? Oftewel: was deze situatie destijds door de wetgever voorzien bij de invoering van het systeem van de belastingrente?

De Belastingdienst zelf had namelijk geen rentenadeel geleden terwijl er rente werd berekend over een periode waarin het bedrag van de teruggaaf op een rekening van de Belastingdienst had gestaan. Het Hof besliste dat die combinatie van onevenwichtige omstandigheden, waarbij in het ene geval geen belastingrente werd vergoed en bij het terugdraaien van de verliesverrekening wél belastingrente werd berekend, niet door de wetgever was voorzien.

De belastingrente werd teruggebracht tot € 809. De onevenwichtigheid in het wettelijk systeem werd alsnog ingeperkt door rechterlijk ingrijpen.

Raadpleeg uw adviseur

Belastingrente verdient altijd de aandacht. Het is ook mogelijk de termijn te beperken waarover belastingrente in rekening wordt gebracht. Stel er is over het jaar 2021 nog geen aanslag of naar een te laag bedrag opgelegd: vraag dan op korte termijn (bij voorkeur voor 30 april 2022) een herziene aanslag aan.

Vragen?

Verschillende bedrijfssituaties vragen om hun eigen fiscale keuzes. Wilt u meer weten over dit onderwerp? Stel uw vraag via het formulier, dan nemen wij zo snel mogelijk contact met u op.

 

Deel dit bericht via:

Geschreven door:

Bel: 088 23 67 777

Gerelateerde artikelen