Het Nieuwe GLB – bereid u goed voor!

Het Nieuwe GLB – bereid u goed voor!

Op 1 januari 2023 is het nieuwe Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) in werking getreden. Het gaat om forse en complexe vernieuwingen en aanpassingen van de regelgeving. Het grootste deel van de regels is inmiddels duidelijk. De uitwerking kan echter vrij complex zijn. Welke keuzes maakt u?

Het Nieuwe GLB speelt een grote rol in 2023

Om mee te doen aan het nieuwe GLB moet u voldoen aan allerlei voorwaarden. Dit worden de conditionaliteiten genoemd.

Het nieuwe GLB speelt een grote rol in uw bouwplan. Om in aanmerking te komen voor subsidies in het kader van agrarisch natuurbeheer dient een aanwezige akkerrand aan bepaalde voorwaarden te voldoen. En hoe richt u bufferstroken in? Kunt u al rekening houden met vanggewassen? Flynth voorziet u graag van advies om hierop te kunnen inspelen.

Een voorbereidend gesprek kan u veel rust bieden. Dit gesprek kan u veel duidelijkheid bieden over wat u kunt verwachten van het nieuwe GLB, welke kansen er zijn en wat dat betekent voor uw onderneming.

Overzicht belangrijke data

Bij een goede voorbereiding hoort ook inzicht in de belangrijke data rond het nieuwe GLB. 
Noteer deze alvast in uw agenda.

 Wanneer?

 Wat?

 Vanaf februari 2023

U tekent de landschapselementen in, in RVO ‘Mijn percelen’.

 1 maart 2023 t/m
 15 juni 2023

Tijdens de periode van de Gecombineerde Opgave (GO) kunt u zich aanmelden voor de GLB-regelingen. In 2023 is de periode voor de GO verlengd (dit was 15 mei).

 Uiterlijk 15 juni 2023

U geeft perceelsgegevens door. Denk aan oppervlakte, gewas en eco-activiteiten.

 15 mei 2023

Dit is de peildatum voor RVO voor het vastleggen van wie de grond in gebruik heeft, de maximale subsidiabele oppervlakte en welke eco-activiteiten zijn opgegeven.

 16 juni 2023 t/m
 30 november 2023

Het doorgeven van beperkte wijzigingen is nog mogelijk. Bijvoorbeeld als een eco-activiteit niet haalbaar blijkt en/of een wisseling in te zaaien gewas. Let op de voorwaarden!

 15 oktober 2023 t/m
 30 november 2023

U vraagt zo spoedig mogelijk na 15 oktober uw subsidies 2023 definitief aan.

 15 oktober 2023 t/m
 30 november 2023

U meldt zich via ‘Aanmelding deelname GLB’ aan voor subsidies van 2024. Deze aanvraagperiode loopt dan, anders dan voor 2023, niet meer gelijk met de GO.

 Vanaf december 2023

U ontvangt de definitieve beschikking en uitbetaling.

Hoe bereid u zich voor op de gecombineerde opgave

Sinds 1 februari is het mogelijk om de landschapselementen in te tekenen in ‘RVO: Mijn Percelen’. Het is van belang om hier tijdig mee te beginnen, omdat dit een flinke tijdsinvestering zal vergen. Begin op tijd en bereid u voor! Kijk voor een instructie het RVO Webinar Landschapselementen.

Ook is het mogelijk om uw bouwplan 2023 in te vullen. Wanneer u dit gedaan hebt, kunt u middels de simulatietool van RVO met uw situatie gaan rekenen.

Updates en meer informatie

Bent u al geabonneerd op de Flynth nieuwsbrief? Zo blijft u op de hoogte van de ontwikkelingen in uw sector. Ook het nieuwe GLB komt hier regelmatig voorbij. Meld u hier aan voor de nieuwsbrief van uw keuze.

Nieuws