My Flynth

Ondersteuning interne beheersing

Risk management

Risk management

De AO/IC (administratieve organisatie en interne controle) vormt een belangrijk onderdeel van de interne beheersingsmaatregelen van de verschillende processen binnen uw onderneming. Vragen die u kunt hebben rondom de administratieve organisatie en interne controle:

  • Is deze AO/IC vastgelegd en actueel? Een vastlegging van de  AO/IC draagt o.a. bij aan kennisoverdracht en consistent toepassen van richtlijnen en interne controles. Ook kunnen uw functionarissen worden aangesproken op hun verantwoordelijkheid. Flynth kan u helpen bij de beschrijving en vastlegging van uw AO/IC.
  • Is de AO/IC inclusief processen en richtlijnen op een (inter-)actieve met functionarissen gedeeld, zodat de inhoud beter bekend raakt bij uw functionarissen? Wij denken graag met u mee.
  • Wat is het niveau van de procedurebeschrijvingen? Hebben deze het karakter van ‘werkinstructies’, zijn het formele richtlijnen, of zijn het daadwerkelijk interne controlemaatregelen (eventueel gesplitst in ‘key controls’ en overige controlemaatregelen)? We helpen u dit onderscheid te maken en te kijken welke situatie het beste past bij uw onderneming.
  • Leidt de vastlegging daadwerkelijk tot een hoger  controlebewustzijn van medewerkers? Zo ja, dan kan dit bijdragen aan de betrouwbaarheid van primaire registraties en de werking van interne controles. Zo nee, dan helpen wij u graag verder.
  • Zijn de interne controlemaatregelen (vooral de key controls) specifiek en volgens een vast stramien beschreven, zodat de diepgang van de beschreven controlemaatregelen voldoen aan de daaraan te stellen eisen? Wij denken graag met u mee.
  • In het kader van een toenemende rol van een toezichthouder en mogelijke eisen vanuit uw stakeholders om te komen tot een ‘in control statement’, wordt het belang van uw interne beheersing en beschrijving van key controls groter. Het gebruik van flowcharts kan bijdragen aan het inzichtelijk maken van processen en de controlemaatregelen.

Waar kunt u op rekenen?

Wij helpen u graag met de beantwoording van bovenstaande vragen. Voordat we starten maken we duidelijke afspraken over de aanpak. En bespreken we uw verwachtingen, de doorlooptijd en kosten. Ook stemmen we af hoe u de benodigde informatie oplevert. 

Laat u adviseren

René van der Klei

René van der Klei

Heeft u vragen over interne of externe controle? Wij helpen u graag op weg! Neem vrijblijvend contact met ons op via 088 236 7261 of mail ons.