Flynth onderwijsseminar 2022

Flynth onderwijsseminar 2022

Fundament voor de toekomst

Dinsdagmiddag 13 september 2022 organiseert Flynth samen met Controlgroep het onderwijsseminar: Onderwijs in zicht, het fundament voor de toekomst in het Beeld en Geluid museaum te Hilversum. We kijken ernaar uit om elkaar weer te ontmoeten om met elkaar te verbinden en praktijkvoorbeelden en ervaringen uit te wisselen tijdens verschillende interactieve kennissessies door onze experts. Onze moderator is Sandra van der Veer, extern accountant en sectorleider onderwijs met een passie voor de organisatie van het onderwijs. U bent van harte welkom op de zevende editie van het seminar.

Wanneer vinden de kennissessies plaats?

 • Datum: dinsdag 13 september 2022 

 • Tijd: 13.00-18.00 

 • Locatie: Media Parkboulevard 1, 1217 WE Hilversum 

 • Voor wie: interne toezichthouders, bestuurders, controllers in het onderwijs 

 • Aanmelden: meld u aan via de aanmeldknop. Deelname is gratis, maar let op! Beperkte plaatsen zijn beschikbaar. 

 

Schrijf u in voor de kennissessies 

Tijdens het seminar houden we diverse interessante kennissessies. U kunt zich voor twee sessies inschrijven. Tijdens deze drie kwartier durende sessies gaan we samen met u dieper in op actuele thema’s en specifieke oplossingen. Schrijf u hier direct in voor de kennissessies:

  Meer informatie over de sessies

Over de sessie

In een interactieve duo presentatie zal Ber van Zanen vanuit het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap en Sandra van der Veer vanuit haar accountants “bril” en rol als raad van toezichthouder de beleidsactualiteiten en relevante verslaggeving ontwikkelingen met een impact op het onderwijs belichten.

Samen zullen wij onder meer in gaan op de volgende onderwerpen: 

 • Actuele stand van zaken inzake verslaggeving voorziening groot onderhoud en de gevolgen voor uw jaarverslag; 

 • Relevante ontwikkelingen rondom verslaggeving en gevolgen voor het onderwijs;  

 • Actuele ontwikkelingen verslaggeving en impact hiervan op de signaleringswaarde bovenmatig vermogen;  

 • Actuele ontwikkelingen en gevolgen voor uw verantwoording en de inrichting van uw financiële processen van de beleidsregel “Investeren met publieke middelen in private activiteiten”; 

 • Uitkomsten van de pilot fraude en continuïteit in de controle verklaring bij de jaarrekening en toekomstige ontwikkelen voor het onderwijs; 

 • Actuele stand van zaken over de extra incidentele middelen zoals de kwaliteitsafspraken en NPO- middelen en de gevolgen hiervan voor uw jaarverslag en uw planning en controlcyclus.  

Over de sprekers 

Ber van Zanen is manager Jaarverslaggeving binnen de directie Financieel-Economische Zaken van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en plaatsvervangend afdelingshoofd Begroting en Control. 

Sandra van der Veer is externe accountant en sector leider onderwijs bij Flynth Audit B.V., vice voorzitter van de Werkgroep Onderwijs van de NBA en lid van de Raad van Toezicht van Stichting Verderwijs 

Over de sessie 

Samen zullen wij onder meer in gaan op de volgende onderwerpen: 

 • Maatschappelijke opbrengsten en/of realisatie van eigen doelen; hoe breng je die in beeld wanneer er geen sprake is van duidelijk meetbare prestaties? 

 • Hoe evalueren wij ons strategisch beleid? 

 • Dilemma: hoe verantwoorden we resultaten wanneer beschikbare evaluatie methoden niet toereikend zijn? 

 • Welke processen spelen er tussen verschillende rollen (CvB, GMR, RvT) en vertrouwen?  

 • Levert data verzameling een bijdrage voor oordeelsvorming en evaluatie? 

 • De data zijn veelal geen ‘harde’ data die zich in cijfers laten uitdrukken, maar gaat het meer om delen van ervaringen, waar lopen schoolbestuurders tegenaan?  

 • Wat zijn ervaringen van docenten en leerkrachten in de dagelijkse praktijk. Hoe meet je met data de opbrengsten van initiatieven, bijvoorbeeld om de juiste zorg en onderwijs te bieden gebaseerd op wat de leerling/student nodig heeft? 

Bovenstaande thema’s in het kader van de vertaling van doelstellingen naar informatie over realisatie gaan niet alleen uit van ‘harde’ cijfers en de jaarrekening maar meer vanuit de ‘zachte’ en beleidsinhoudelijk kant zodanig dat er een meer volwaardiger informatie voorziening ontstaat. 

Over de sprekers 

Scott Douglas is hoofdocent bij de Universiteit Utrecht en expert in de prestaties van samenwerkingen. Hij werkt veelvuldig samen met publieke organisaties en is directeur van de rekenkamer van Almere. Tevens medeschrijver van Evalueer kunst uitgebracht door NSOB.

Geert-Jan Wouters van Controlgroep Financieel Management en Bedrijfsvoering B.V. 

Over de kennissessie 

De coronapandemie laat haar sporen achter in de wereld, op alle denkbare gebieden. Zo ook in het onderwijs. Want als corona ons één ding heeft geleerd, is het wel om flexibel te zijn. Zelfs flexibeler dan we ooit voor mogelijk hadden gehouden. Dat geldt zeker voor de organisatie, inrichting en kwaliteit van het onderwijs: belangrijke taken voor schoolbesturen en de overheid. Welke vraagstukken houden schoolbesturen anno 2022 bezig? Tijdens de Kennissessie Organisatie van het Onderwijs neemt externe accountant Ralf Janssen u mee in de volgende vraagstukken: 

 • Is de huidige manier van onderwijs geven nog wel geschikt voor de toekomst? 

 • Is het wel wenselijk om onderwijs te digitaliseren? 

 • Welke gevolgen heeft digitalisering voor de kansengelijkheid in het onderwijs? 

 • Hoe vind je kwalitatief geschikt personeel in deze krappe arbeidsmarkt? 

 • Hoe ver reikt de rol van de docent? 

 • Hoe waarborg je als onderwijsbestuur de transparantie van de bestedingen? 

 • Wat is de rol van onderwijsbesturen in het huidige onderwijsklimaat? 

Over de sprekers 

Ralf Janssen is externe accountant en Jolanda Vidiella-Arts is junior manager bij Flynth Audit B.V. 

Informatiebeveiliging, cybersecurity, ICT-beveiliging; het zijn allemaal begrippen die in bijna elke organisatie wel weerklinken. Het onderwijs is hierin geen uitzondering. Maar weet u eigenlijk wel hoe veilig uw informatie nu en in de toekomst is?  

Welke vraagstukken omtrent informatiebeveiliging houden schoolbesturen anno 2022 bezig? Zijn onderwijsinstellingen wel weerbaar genoeg? Tijdens de Kennissessie Informatiebeveiliging in het onderwijs neemt externe accountant René van Oosterhout u mee in de volgende vraagstukken: 

 • waarom is informatiebeveiliging in onderwijsinstellingen zo belangrijk? 

 • hoe creëert u bewustzijn over het onderwerp informatiebeveiliging? 

 • welke stappen kunt u ondernemen om ervoor te zorgen dat uw ICT-landschap wendbaar en weerbaar is in het geval van een cyberaanval? 

 • wat is de rol van de accountant op dit gebied? 

Over de sprekers 

Wilfred Hanekamp en Jeroen Kuper van Afier Accountants zijn beiden IT auditors van Afier Accountants  

René van Oosterhout is externe accountant en IT auditor bij Flynth Audit B.V.

Sandra van der Veer, senior accountant en sectorleider onderwijs:

Sandra van der Veer, senior accountant en sectorleider onderwijs:

“Goed onderwijs is meer een kwestie van het geven van de juiste vragen dan het geven van de juiste antwoorden.”

Text/HTML

Programma Onderwijsseminar 2022

 

13:00 - 13:30 uur Ontvangst

13:30 - 13:45 uur Welkomstwoord RvB plenair 

13:45 - 14:45 uur Onderwijsactualiteiten en verslaglegging plenair

14:45 - 15:00 uur Pauze 

15:00 - 15:45 uur Kennissessies ronde 1

15:45 - 16:00 uur Pauze 

16:00 - 16:45 uur Kennissessies ronde 2 

16:45 - 17:00 uur Plenaire afsluiting 

17:00 - 18:00 uur Borrel Grandcafé 

Text/HTML

Sprekers

Ber van Zanen

Ber van Zanen

Geert-Jan Wouters

Geert-Jan Wouters

Jeroen Kuper

Jeroen Kuper

Jolanda Vidella Arts

Jolanda Vidella Arts

Ralf Jansen

Ralf Janssen

Rene van Oosterhout

Rene van Oosterhout

Sandra van der Veer

Sandra van der Veer

Scott Douglas

Scott Douglas

Wilfred Hanekamp

Wilfred Hanekamp

Meld u aan

 

 

Wellicht ook interessant voor u?