JOLA-subsidieregeling

JOLA-subsidieregeling

Investeringssubsidie voor jonge agrarische ondernemers

De POP3 JOLA-subsidie: aanvragen niet meer mogelijk

Aankondiging: naar verwachting gaat per 1 december 2021 de Investeringsregeling groen-economisch herstel open. Deze regeling is gericht op investeringen voor precisielandbouw, digitalisering, waterbesparing en waterkwaliteit, duurzame bedrijfsvoering en natuurinclusieve landbouw en kringlooplandbouw. Als jonge agrariër komt u in aanmerking voor 75% in plaats van 60% subsidie op uw investering. Meer details volgen nog.

POP3 Jonge landbouwerssubsidie

Je bent een jonge ondernemer in de agrarische sector en wilt investeren in de onderneming, want je bent graag klaar voor de toekomst. Met de Jonge Landbouwers subsidieregeling (JOLA) krijg je tot 20.000 euro subsidie op jouw investering.

Met de POP3-subsidie JOLA ondersteunt en stimuleert de overheid boeren en tuinders jonger dan 41 jaar om beter in te spelen op marktontwikkelingen en wensen van de samenleving. Jouw bedrijf toekomstbestendig maken? Pak dan je kans.

Tot 30% subsidie op jouw investering

Je hebt recht op 30% subsidie op jouw investering. Het maximale subsidiebedrag is 20.000 euro. Let op! Zijn er binnen het bedrijf ook niet-jonge landbouwers als firmant geregistreerd, dan daalt het subsidiepercentage. Neem contact met ons op, zodat je weet wat je kunt verwachten

Hoe werkt de JOLA?

Je behaalt per investering een score op duurzaamheid.  De subsidie die je ontvangt is afhankelijk van het beschikbare budget en je score. Je hebt na ontvangst van de subsidiebeschikking 2 jaar de tijd om de activiteiten uit te voeren.  

Plattelandsontwikkelingsprogramma

Deze subsidieregeling maakt onderdeel uit van het Plattelandsontwikkelingsprogramma en wordt uitgevoerd door de provincies. De regeling ondersteunt jou als jong agrarisch ondernemer bij het investeren. Zo maak jij jouw bedrijf klaar voor de toekomst.  

Voldoe jij aan de voorwaarden voor de JOLA-regeling? Doe een snelle check:

  • Je bent jonger dan 41 jaar
  • je hebt een erkende opleiding heeft doorlopen of 3 jaar werkervaring als agrariër
  • Je hebt een zelfstandig gevestigde onderneming óf je bent ondernemer in een samenwerkingsverband (bijv. een maatschap) als het maar een agrarisch bedrijf is
  • Werk je in samenwerkingsverband, dan is het belangrijk dat je een blokkerende stem hebt bij ondernemersbeslissingen van meer dan 25.000 euro en niet meer in de proefperiode van de maatschap zit
  • Je hebt niet eerder subsidie in het kader van de JOLA ontvangen

“Er zijn ruim 20 investeringscategorieën voor jonge landbouwers. Deze verschillen per provincie. Zorg dat je voldoet aan de juiste criteria en voorwaarden in de aanvraag”.

Hoe andere jonge landbouwers scoorden met een duurzame investering

Familiebedrijf in de akkerbouw: 18% subsidie op duurzame spuitmachine

Onderneming: Familiebedrijf in de akkerbouw, ouders en dochter
Investering: Nieuwe spuitmachine
Subsidiabele kosten: 90.000 euro
Provincie: Gelderland

 

Dit familiebedrijf uit Gelderland wilde investeren in een nieuwe spuitmachine. Daarbij waren er diverse mogelijkheden in spuitmachines. De spuitmachine uitgerust met middelen besparend systeem kostte 6000 euro meer: een investering in duurzaamheid. Deze spuitmachine voldeed aan de eisen van de subsidieregeling Jonge landbouwers. De dochter binnen het familiebedrijf voldeed aan de eisen om in aanmerking te komen voor de JOLA-regeling.

Investeringsresultaat spuitmachine
Dat leverde een subsidie op van 18 % van 90.000 euro aan kosten voor de nieuwe spuit, dat is 16.200 euro. Omdat de spuit ook voldeed aan de eisen van de milieulijst ontvangen ze daarnaast een forse belastingkorting via de VAMIL/MIA regeling.

Nog een voorbeeld van een geslaagde inzet van de JOLA regeling

Getrouwd! En 30% subsidie voor jonge melkveehouder

Onderneming: Melkveehouderij
Investering: Zonnepanelen, koematrassen en activiteitsmeting melkkoeien
Subsidiabele kosten: 30% op duurzame investering
Provincie: Drenthe

 

In 2013 deed een jonge melkveehouder uit Drenthe een investering waarop hij subsidie kreeg als jonge landbouwer. Zelf kon hij daarna geen aanspraak meer maken op deze regeling. Deze jonge landbouwer trouwde in 2016. Zijn kersverse echtgenote trad toe tot de maatschap en voldeed aan de voorwaarden voor de JOLA-subsidieregeling.

Investeringsresultaat
Het resultaat was 30 % subsidie op de kosten van zonnepanelen, koematrassen en de activiteitsmeting voor de melkkoeien.

Wilt u meer weten of heeft u een vraag?

Stel uw vraag in onderstaand formulier dan nemen wij contact met u op.