Investeren in duurzaam inzetbare medewerkers

Investeren in duurzaam inzetbare medewerkers

Ontvang tot € 12.500 subsidie 

van het Europees Sociaal Fonds 

op het gebied van duurzame inzetbaarheid

“Voor 2020 is deze regeling gesloten. De verwachting is dat er in 2021 een nieuwe openstelling volgt."

Heeft u recht op subsidie voor bedrijven?

Dankzij het Duurzame Inzetbaarheid Programma van het Europees Sociaal Fonds maken bedrijven ook dit jaar weer kans op 50% subsidie bij advieskosten op het gebied van duurzame inzetbaarheid. Met coaching op gezondheid en vitaliteit realiseren ondernemers minder ziekteverzuim en meer gemotiveerde werknemers, met als resultaat ‘duurzame inzetbaarheid’. Een bedrijfs- of organisatiescan, gezond en veilig werken of in- en externe mobiliteit worden onder andere gesubsidieerd door het ESF.

Waarom investeren in duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers ?

Omdat innovatie vandaag de dag belangrijk is, is bijscholen belangrijker dan ooit.

Door te investeren in opleidingen bevordert u de kennis en vaardigheden van uw personeel.

U bevordert gezond en veilig werken. Dit zorgt voor een gezonde levensstijl, maar ook minder werkstress en ongewenst gedrag in de werksfeer, waardoor ziekteverzuim afneemt.

Steeds vaker willen medewerkers intern van functie kunnen wisselen. Het in kaart brengen van persoonlijke kwaliteiten, talenten en ambities helpt bij het ontplooien van de carrière van medewerkers.

Flexibilisering van werknemers stelt hen in staat werk en persoonlijke omstandigheden beter op elkaar af te stemmen, bijvoorbeeld door werktijden af te kunnen stemmen op zaken als scholing en mantelzorg.

Wat zijn de aanvraagcriteria voor de subsidieregeling van de ESF?

  • Uw project sluit aan bij één of meer van de bovenstaande thema’s
  • Uitsluitend advieskosten van een externe adviseur komen voor subsidie in aanmerking. Tot maximaal € 100 per uur komt in aanmerking voor subsidie. Deze adviseur moet voldoende ervaring hebben opgedaan in eerdere trajecten
  • Een project mag hoogstens 1 jaar duren. De looptijd van de projectperiode start de dag na dagtekening van de subsidieverlening
  • Binnen vier weken na afloop van het project moet de einddeclaratie voor het project worden ingediend. Voor het thema Duurzame Inzetbaarheid is dit aanvraagtijdvak maximaal 15 miljoen euro beschikbaar. De subsidie per project bedraagt 50 % van de projectkosten. De maximale subsidie per aanvraag bedraagt 12.500,- euro

Aanpak door ervaren hr adviseurs

De afgelopen jaren hebben de HR adviseurs van Flynth voor vele klanten invulling gegeven aan het onderwerp Duurzame Inzetbaarheid.

Samen met de ondernemer wordt gekeken naar wat er nodig is om de werknemers vitaal te kunnen laten werken.

Vervolgens wordt hieraan uitvoering gegeven, waarbij de helft van de kosten via deze subsidieregeling vergoed worden.