BTW regels voor E-commerce

BTW regels voor E-commerce

De btw-regels voor webshops gaan wijzigen

Webshops doen betere zaken dan ooit tevoren. Online winkelen lijkt, mede door corona, de norm geworden. Door deze toename van online en internationaal verkopen en de ingewikkelde btw-regelgeving gaan de btw-regels per 1 juli 2021 drastisch veranderen.

De btw-regels die gaan veranderen hebben te maken met de zogenoemde btw-regeling voor afstandsverkopen. De afstandsverkopenregeling is op uw onderneming van toepassing, wanneer aan de volgende drie voorwaarden wordt voldaan:

  1. U verkoopt goederen aan consumenten in andere EU-landen (waaronder ook zakelijke afnemers, bijvoorbeeld medici, worden verstaan zonder btw-nummer).
  2. U bent betrokken bij het vervoer van de goederen

U heeft een totale grensoverschrijdende omzet van minimaal € 10.000 per jaar door de levering van goederen of digitale diensten aan afnemers zonder btw-nummer in andere EU-landen. Deze drempel geldt voor alle andere EU-landen gezamenlijk.

Meer weten? Neem contact op met uw contactpersoon bij Flynth.

Vanaf 1 juli 2021 zullen uw afstandsverkopen binnen de EU zijn belast in het land van aankomst van de goederen. De drempelbedragen per EU-land zullen vanaf 1 juli 2021 verdwijnen. Dus als u pakketjes verstuurt naar consumenten (waaronder ook zakelijke afnemers worden verstaan zonder btw-nummer) in een ander EU-land, moet u lokale btw afdragen.

Niet alle EU-landen kennen hetzelfde belastingtarief als Nederland. Dit betekent dat uit uw administratie moet blijken welk btw-tarief van toepassing is. U zult dus in uw administratie onderscheid moet gaan maken tussen de verschilde landen waarnaar uw pakketjes worden verzonden en het type afnemer (met of zonder btw-nummer). 

Meer weten? Neem contact op met uw contactpersoon bij Flynth.

Gelukkig hoeft u zich niet in elk EU-land te registeren om daar btw-aangifte te kunnen doen. Vanaf 1 juli 2021 kunt u namelijk gebruik gaan maken van de zogenoemde One Stop Shop (OSS)-aangifte. Wanneer u kiest voor een OSS-registratie, kan alle verschuldigde btw bij afstandsverkopen door middel van één OSS-aangifte worden ingediend. U betaalt het totale verschuldigde bedrag voor alle EU-landen in één keer aan de Belastingdienst in het land waar u gevestigd bent. Zij zorgen er vervolgens voor dat de btw is de juiste landen terecht komt.

Meer weten? Neem contact op met uw contactpersoon bij Flynth.

Om vanaf 1 juli 2021 gebruik te kunnen maken van de OSS-aangifte moet u zich hiervoor uiterlijk 30 juni 2021 bij de Belastingdienst aanmelden via Belastingdienst Zakelijk. Hiervoor heeft u e-Herkenning niveau 3 nodig. Ook voor de latere indiening van btw-aangifte heeft u e-Herkenning nodig.

Meer weten? Neem contact op met uw contactpersoon bij Flynth.

Als u uw producten verkoopt via een platform, zoals bol.com of Amazon, heeft u mogelijk te maken met andere btw-regels. Vanaf 1 juli 2021 worden platforms in sommige gevallen namelijk verantwoordelijk voor de btw-afdracht over producten die via het platform aan consumenten worden verkocht. Dit is alleen het geval bij:

  • afstandsverkopen van goederen die van buiten de EU worden ingevoerd en een waarde hebben van maximaal € 150 per zending; of
  • afstandsverkopen of binnenlandse leveringen vanuit een opslagplaats in de EU door een ondernemer die is gevestigd buiten de EU. Hierbij is de waarde van de verzending niet relevant.

Als dit bij uw verkopen van toepassing is, worden voor de btw fictief twee leveringen onderscheiden. Eerst een levering van u aan het platform en daarna een levering van het platform aan de consument. Ten aanzien van de verzending van de goederen verandert niets.

Meer weten? Neem contact op met uw contactpersoon bij Flynth.