Geen meldplicht

Geen meldplicht


Alle organisaties die vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas per jaar verbruiken, zijn verplicht gesteld om energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder door te voeren.

Deze erkende energiebesparende maatregelen moet u voor 1 juli 2019 melden én registreren bij de Rijksdienst voor Ondernemingen (RVO).