Een goed beveiligingsniveau

Een goed beveiligingsniveau

Er zijn  5 veiligheidsniveaus. De meeste overheidsorganisaties vragen om eHerkenningsniveau 3.

 

Verschillende beveiligingsniveaus

Bij eHerkenning zijn er 5 veiligheidsniveaus. De meeste overheidsorganisaties zullen om eHerkenningsniveau 3 vragen.

Afhankelijk van de soort informatie die u met de overheid deelt, gelden er verschillende beveiligingsniveaus. Er zijn eHerkenningsmiddelen op 5 betrouwbaarheidsniveaus (EH1, EH2, EH2+, EH3 en EH4). Hoe hoger het betrouwbaarheidsniveau, des te meer zekerheid de dienstverlener krijgt over uw online identiteit.

Controlestappen

Voor een middel op een hoger betrouwbaarheidsniveau moet u bij de aanvraag meer controlestappen doorlopen om uw identiteit en handelingsbevoegdheid vast te stellen. Zo wordt bijvoorbeeld bij aanvraag van EH3 en EH4 uw originele identiteitsdocument gecontroleerd.

Niveau 3

De meeste overheidsinstanties gaan opereren op veiligheidsniveau EH3. Dit betekent voor u het volgende:

  • Bij uw eHerkenningsaanvraag:
    • wordt gekeken wat uw rol is in het bedrijf aan de hand van de Kamer van Koophandel-registratie.
    • worden uw persoonsgegevens gecontroleerd aan de hand van een origineel identiteitsbewijs.
  • U ontvangt het eHerkenningsmiddel online of per aangetekende post.
  • U logt in met een gebruikersnaam en wachtwoord, aangevuld met een sms-code of een pincode (via token).