Praktijkverhaal

Akkerbouwbedrijf Scheeve: nieuwe boerderij mét emissiearm erf

Akkerbouwbedrijf Scheeve: nieuwe boerderij mét emissiearm erf
Gepubliceerd: 18-06-2020, laatst gewijzigd: 23-02-2022
Akkerbouwbedrijf Scheeve voldoet aan de Maatlat Schoon Erf. Eigenaar Richard Scheeve is trots, maar ook realistisch. "Op onze oude locatie was ik niet zo 1-2-3 aan een emissiearm erf begonnen, maar toen ik een nieuwe boerderij ging bouwen was de keuze snel gemaakt. We hebben met hulp van Flynth het maximaal haalbare gedaan en daar ben ik erg blij mee." 
 
Anderhalf jaar zit Richard Scheeve nu met zijn akkerbouwbedrijf op een nieuwe locatie. ‘Tot 2017 zat ik met mijn neef in een maatschap, maar we zijn in goed overleg onze eigen weg gegaan. Vervolgens heb ik in Nieuw Weerdinge een nieuwe boerderij gebouwd. We telen voornamelijk aardappelen en daarnaast wat suikerbieten, zomergerst en mais."Van de coronacrisis heeft hij de nodige gevolgen ondervonden, al valt het in vergelijking met collega’s nog mee. "Eind januari heb ik het grootste deel van mijn frietaardappelen al verkocht, dus die klap is uitgebleven. De rest heb ik helaas moeten afvoeren. Dat is zuur, en de droogte waar we nu mee kampen helpt ook niet echt mee.’ Aan de andere kant is Scheeve realistisch. "We zijn als akkerbouwers nu eenmaal erg afhankelijk van het weer. Daar moeten we het gewoon mee doen." 

Emissiearm erf 

Terug naar de nieuwe boerderij… Die voldoet namelijk aan de Maatlat Schoon Erf. Dit betekent dat het erf emissiearm is. Daar heeft Scheeve natuurlijk wel wat voor moeten doen. "Op onze oude locatie was ik niet zo 1-2-3 aan een emissiearm erf begonnen, maar toen ik een nieuwe boerderij ging bouwen was de keuze snel gemaakt. We hebben met hulp van Flynth het maximaal haalbare gedaan en daar ben ik erg blij mee." Hoe zien de maatregelen die hij heeft genomen er dan uit? "We vangen bijvoorbeeld een deel van het regenwater op in een bassin en gebruiken dit om de aardappels te wassen. Regenwater dat we niet kunnen gebruiken, voeren we af naar de sloot. Het water dat we gebruiken om de aardappels te wassen, leiden we terug naar het bassin, waar het zand bezinkt. Daarna gebruiken we het schone water weer voor het wassen van de aardappels."

Gesloten systeem 

Voor het wassen van de machines en het vullen van de landbouwspuiten met gewasbeschermingsmiddelen heeft Scheeve een gesloten systeem aangelegd. "We spuiten onze machines op een aparte plek op het erf schoon. Het water voeren we af via een afvoerput. Eerst gaat het water door een olie- en vetafscheider, waarin de olie- en vetresten achterblijven. Het water dat overblijft, voeren we af op het riool" Hetzelfde geldt voor de landbouwspuiten, zo vertelt Scheeve. "Die vullen we op de vulplaats, een aparte, afgescheiden plek op het erf. Het spoelwater dat hierbij vrijkomt, voeren we af naar een zogenoemde Fytobak. Dit is een bak gevuld met zand en stro, waarin bacteriën zitten, die de gewasbeschermingsmiddelen afbreken. Het water verdampt. Een mooi gesloten systeem." 

Alles zelf bepalen 

Scheeve vertelt dat hij nu aan alle regels van bijvoorbeeld de gemeente en het waterschap voldoet. "Ik heb de plannen voor de nieuwbouw ook deels in samenspraak met de gemeente en het waterschap opgesteld. Dat is ook het mooie van nieuwbouw. Je kunt alles zelf bepalen." Zelf keek hij nuchter naar wat gemeente en waterschap aan hem vroegen. Dat leidde soms ook tot aanpassingen. "Het waterschap had in eerste instantie aangegeven dat de spoelplaats voor de machines en de Fytobak op één plek konden komen. Om de waterafvoer gescheiden te houden, zou ik dan ik steeds een klep in de afvoerinstallatie moeten omzetten. Dat was vragen om fouten, vond ik. Daarom heb ik het uit elkaar getrokken en op het erf twee aparte, van elkaar gescheiden plekken gecreëerd."

Goede adviseur is een must 

Ook Flynth was betrokken bij de nieuwbouwplannen van Scheeve. "Samen met subsidie-adviseur Frits Hogendorf heb ik gekeken of er “potjes” waren die ik kon benutten voor de nieuwbouw van de boerderij. Zo heb ik voor de Fytobak subsidie gekregen van de provincie Drenthe en het waterschap. Ook wees Frits me op de Maatlat Schoon Erf. Toen we bekeken of ik hieraan voldeed, bleek ik al heel aardig op weg. Uiteindelijk heeft hij de aanvraag verzorgd en bleek ik inderdaad aan de maatlat te voldoen. Dat is mooi, want het levert je naast een blijk van waardering ook belastingvoordeel op." Volgens Scheeve is een goede adviseur gewoonweg een must. "Ik ben akkerbouwer; aardappelen zijn mijn vak. Voor subsidieaanvragen, de belastingen en advies over mijn bedrijf huur ik graag iemand in die daar verstand van heeft. Het voordeel van Flynth is dat het een grote organisatie is, met allerlei specialisten. Van die expertise maak ik graag gebruik."
 
 
Deel dit bericht via:

Geschreven door:

Bel: 088 23 67 777
 

Gerelateerde artikelen

Frits Hogendorf Senior Subsidieadviseur bij Flynth Frits Hogendorf