Wet Arbeidsmarkt in Balans

Wet Arbeidsmarkt in Balans

WAB dwingt tot heroverweging vast en flex. Bent u WAB-proof?

Sinds 1 januari 2020 is de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) van kracht. Zorg dat uw personeelszaken op orde zijn en voorkom hogere werkgeverslasten. 

Om het u overzichtelijk en makkelijk te maken hebben wij een WAB-stappenplan opgesteld voor ondernemers. Beantwoord deze 6 kernvragen en u weet binnen 1 minuut of u WAB-proof bent. 

Niet WAB-proof? Enkele risico’s uitgelicht

Niet WAB-proof? Enkele risico’s uitgelicht

  • Van te voren is het belangrijk om na te gaan welke soort arbeidsovereenkomst u aangaat met uw werknemer(s). U kunt besparen op uw werkgeverslasten door een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd met een vaste urenomvang aan te bieden. Echter als u kiest voor vaste werknemers dan brengt dit ook risico's met zich mee. Wat als een vaste werknemer ziek wordt?
  • U betaalt ten onrechte lage WW premie. Bij controle blijkt dat er bijv. geen schriftelijke arbeidsovereenkomst is. Dan moet de lage WW premie alsnog worden herzien en geldt met terugwerkende kracht de hoge WW premie.
  • Geen aanbod gedaan aan de oproepkracht is kans op loonvordering van de werknemer tot wel vijf jaar terug.

Met ingang van 2020 mag een reeks van tijdelijke arbeidsovereenkomsten weer drie jaar beslaan in plaats van twee. Dit geeft u als werkgever de ruimte terug die u voor 2014 ook had. Maar ook veel van dezelfde valkuilen en beperkingen. Het is en blijft dus oppassen met tijdelijke contracten.

Hoe krijgt u de juiste mensen op de juiste plek in uw organisatie? Samen met u zetten wij graag een strategische personeelsplanning (SPP) en een functionerings- en beoordelingssysteem op. Door planmatig te werken aan personeelsmanagement, competentiemanagement en de ontwikkeling van uw mensen, investeert u in een optimaal functionerend bedrijf.

Vanaf 1 januari 2020 betaalt u voor alle flexwerkers een fiks verhoogde WW-premie. Alleen voor werknemers met een vast dienstverband en vaste uren geldt straks bij wijze van uitzondering een lage premie. In alle overige gevallen ligt de premie 5 procentpunten hoger. Kortom, aan flexibiliteit hangt voortaan een stevig prijskaartje.

Vanaf 1 januari 2020 mag u meerdere argumenten gebruiken om een arbeidsovereenkomst via de kantonrechter te laten beëindigen. Op dit moment is dit niet mogelijk. Maar pas op: bij wijze van compensatie mag de rechter een hogere vergoeding toekennen, tot wel 1,5 keer de transitievergoeding. Ontslag wordt dus wel wat gemakkelijker – u krijgt de kans om een niet compleet dossier aan te vullen met een extra reden voor beëindiging. Maar door de hogere ontslagvergoeding hangt ook hier een stevig prijskaartje aan.

De vrijheid om oproepmedewerkers langer dan 1 jaar in te zetten verdwijnt. Vanaf 1 januari 2020 moet u de oproepkracht na deze periode een contract aanbieden. Het gemiddelde aantal gewerkte uren over de afgelopen 12 maanden geldt hierbij als ondergrens. Het nieuwe contract mag voor bepaalde tijd zijn, maar heeft u hier geen zin in, dan is afscheid nemen het devies. Waarbij u niet mag vergeten de transitievergoeding af te rekenen.

Uw ruimte om te ondernemen is er per 1 januari zeker niet groter op geworden. Dit roept de vraag op hoe al die veranderingen zich verhouden tot uw toekomstplannen. Hoeveel flexibiliteit heeft u de komende jaren nodig om uw onderneming te laten groeien en bloeien? En heeft u de ruimte om simpelweg voor de gewenste flexibiliteit te betalen, of kunt u beter andere keuzes maken?
Onze experts staan voor u klaar

Onze experts staan voor u klaar

Gaat u liever meteen de diepte in voor een maatwerkoplossing voor uw onderneming? Stuur dan een mail naar hrservices@flynth.nl of bel 088 236 77 77. We zijn u graag van dienst!