My Flynth
Wet Arbeidsmarkt in Balans

Wet Arbeidsmarkt in Balans

WAB dwingt tot heroverweging vast en flex. Bent ú klaar voor 2020?

De Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) dwingt werkgevers tot heroverweging van keuzes op het gebied van vast en flexibel werk. U krijgt op onderdelen iets meer ruimte voor flexwerk, maar verder zijn er vooral meer regels én flink hogere kosten. In aanloop naar 2020 analyseert Flynth wat de wijzigingen voor u betekenen. Flynth helpt u op weg met artikelen, blogs én bijeenkomsten. 

Rick van den Bos, Manager Arbeidszaken

Rick van den Bos, Manager Arbeidszaken

What’s in it for me? - Ik kan me voorstellen dat deze gedachte na het lezen van de highlights van de Wab bij menige werkgever is opgekomen. Want wat uw politieke overtuigingen ook mogen zijn: vast staat dat de bewegingsruimte van de ondernemer er niet groter op wordt. Goed, u mag werknemers vanaf 1 januari 2020 langer voor bepaalde tijd in dienst nemen. Maar een overzicht van de voornaamste wijzigingen maakt duidelijk dat hier een hele reeks nieuwe beperkingen en kostenverhogingen tegenover staat.

1. Terug naar ruimere contractketen

Met ingang van 2020 mag een reeks van tijdelijke arbeidsovereenkomsten weer drie jaar beslaan in plaats van twee. Dit geeft u als werkgever de ruimte terug die u voor 2014 ook had. Maar ook veel van dezelfde valkuilen en beperkingen. Het is en blijft dus oppassen met tijdelijke contracten.

2. Transitievergoeding vanaf dag één

Werknemers gaan vanaf de eerste dag een transitievergoeding opbouwen. Vindt beëindiging van de arbeidsovereenkomst op uw initiatief plaats, dan heeft de werknemer recht op deze vergoeding om de overstap naar ander werk te vergemakkelijken. Kortom: initiatief nemen betekent betalen.

3. Hogere WW-premie bij flexwerk

Vanaf 1 januari 2020 betaalt u voor alle flexwerkers een fiks verhoogde WW-premie. Alleen voor werknemers met een vast dienstverband en vaste uren geldt straks bij wijze van uitzondering een lage premie. In alle overige gevallen ligt de premie 5 procentpunten hoger. Kortom, aan flexibiliteit hangt voortaan een stevig prijskaartje.

4. Nieuwe ontslaggrond… met venijn in de staart

Vanaf 1 januari 2020 mag u meerdere argumenten gebruiken om een arbeidsovereenkomst via de kantonrechter te laten beëindigen. Op dit moment is dit niet mogelijk. Maar pas op: bij wijze van compensatie mag de rechter een hogere vergoeding toekennen, tot wel 1,5 keer de transitievergoeding. Ontslag wordt dus wel wat gemakkelijker – u krijgt de kans om een niet compleet dossier aan te vullen met een extra reden voor beëindiging. Maar door de hogere ontslagvergoeding hangt ook hier een stevig prijskaartje aan.

5. Oproepwerk standaard als tijdelijke constructie

De vrijheid om oproepmedewerkers langer dan 1 jaar in te zetten verdwijnt. Vanaf 1 januari 2020 moet u de oproepkracht na deze periode een contract aanbieden. Het gemiddelde aantal gewerkte uren over de afgelopen 12 maanden geldt hierbij als ondergrens. Het nieuwe contract mag voor bepaalde tijd zijn, maar heeft u hier geen zin in, dan is afscheid nemen het devies. Waarbij u niet mag vergeten de transitievergoeding af te rekenen…

Terug naar ruimere contractketen

Terug naar ruimere contractketen

De Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) dwingt werkgevers tot heroverweging van keuzes op het gebied van vast en flexibel werk. U krijgt op onderdelen iets meer ruimte voor flexwerk, maar verder zijn er vooral meer regels én flink hogere kosten. In aanloop 2020 analyseert Flynth in een blogreeks wat de wijzigingen voor u betekenen. Lees voor meer informatie en inspiratie. 

Bent u klaar voor 2020?

Kortom, uw ruimte om te ondernemen wordt er op 1 januari aanstaande zeker niet groter op. Dit roept de vraag op hoe al die veranderingen zich verhouden tot uw toekomstplannen. Hoeveel flexibiliteit heeft u de komende jaren nodig om uw onderneming te laten groeien en bloeien? En heeft u de ruimte om simpelweg voor de gewenste flexibiliteit te betalen, of kunt u beter andere keuzes maken? Met andere woorden: bent u klaar voor 2020?

Flynth helpt u op weg!

Wij ondersteunen u graag bij uw afwegingen en voorbereidingen: Op deze pagina analyseert Flynth in aanloop naar 2020 in nader detail wat de Wab voor u betekent. In blogs en artikelen komt een specifiek onderdeel van de nieuwe wet aan de orde. U kunt zich ook aanmelden een van onze regionale informatiebijenkomsten.

Maatwerk?

Onze experts staan voor u klaar

Onze experts staan voor u klaar

Gaat u liever meteen de diepte in voor een maatwerkoplossing voor uw onderneming? Stuur dan een mail naar arbeidszaken@flynth.nl of bel 088 236 77 77. We zijn u graag van dienst! 

Er staan of korte termijn geen activiteiten op de agenda. Bekijk de algemene agenda