blog

Is vakantiegeld verplicht en wanneer moet u dit uitbetalen?

Is vakantiegeld verplicht en wanneer moet u dit uitbetalen?
Gepubliceerd: 12-11-2021, laatst gewijzigd: 18-11-2021
Aan het begin van de zomer is het zover: vakantiegeld wordt uitbetaald. Als werkgever bent u verplicht om deze vakantietoeslag, officieel vakantiebijslag genoemd, uit te keren. Dit is bijna altijd 8% van het totale brutoloon en het wordt berekend over de afgelopen periode binnen één kalenderjaar. 
 
Maar, zoals alles binnen het belastingwezen zijn er uitzonderingen. Denk aan de bedrijven waar een de collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) geldt. Of juist niet, en er in een individuele arbeidsovereenkomst meer dan 8% afgesproken is. 
Er zijn meerdere gevallen waar de berekening en hoogte van het vakantiegeld net iets anders ligt. Hoe zit het bijvoorbeeld met de hoogte van het vakantiegeld voor een zieke werknemer of met betrekking tot overwerken? 

CAO over vakantiegeld en overuren

In de eerste plaats geldt voor een hoop bedrijven een CAO. En daarin kan staan dat de vakantietoeslag voor overwerk al meegenomen is. Stel dat u, in dat geval, bij overwerk 50% extra uitbetaalt dan is dit vaak inclusief de toeslag voor het vakantiegeld. Maar om het 100% zeker te weten kunt het beste de CAO van uw organisatie erop naslaan. 

Peilmethodiek

Sommige CAO’s gebruiken namelijk afwijkende perioden om het vakantiegeld te berekenen. Denk aan de ‘peilmethodiek’. Hiermee wordt het vakantiegeld berekend over een kalenderjaar met één maand of periode als basis. Het nadeel van deze peilmethodiek is dat de medewerker vakantietoeslag moet terugbetalen als deze uit dienst treedt.

Geen CAO van toepassing?

Wat doet u als er geen CAO van toepassing is? Zet de afspraken over vakantiegeld in een individuele arbeidsovereenkomst. U kunt dan bijvoorbeeld afspreken om het vakantiegeld maandelijks uit te betalen. Wat de afspraken ook zijn: vakantiegeld is een verplicht zomergeschenk aan uw werknemer.

Terugbetalen vakantiegeld

In de meeste gevallen krijgt de medewerker dus precies uitbetaalt wat er opgebouwd is, zonder dit terug te hoeven betalen. In de wet staat dat de uitbetaling altijd tussen mei en juni geschiedt. Uiterlijk in juni moet het vakantiegeld op de rekening van uw werknemer staan. 

Krijgt ziek personeel ook vakantiegeld?

Maar niet alleen uw werkend personeel heeft recht op vakantiegeld, ook tijdens ziekteverzuim wordt vakantiegeld opgebouwd. Het verschil is dat de hoogte wordt berekend over het uitbetaalde ziekengeld. Dit geldt ook voor uitbetaalde verlofuren, meeruren en overuren. Maar over een eventuele winstuitkering en eindejaarsuitkering wordt dan weer geen vakantiegeld berekend. 
Echter, betaalt u vakantiegeld één keer per jaar uit dan gelden er weer andere percentages en regels.

Jaarlijkse uitbetaling vakantiegeld

Een jaarlijkse uitbetaling wordt fiscaal gezien als een bijzondere beloning. Hoe hoog het percentage belasting hierover is, hangt af van van uw inkomen. Dit percentage is gebaseerd op het jaarloon van het voorgaande jaar. Controleer dit percentage goed. Want geeft u te weinig op, dan wordt er ook te weinig loonbelasting ingehouden. In dat geval is de kans aanwezig dat uw medewerker achteraf inkomstenbelasting moet betalen. En dat is natuurlijk niet wenselijk.

Vakantiegeld uitbetalen tijdens de coronacrisis?

Nu is het voor heel veel ondernemers een pittig jaar geweest. Misschien bent u zelf net door het oog van de naald gekropen. Dus dat u het overmaken van het vakantiegeld uit wilt stellen is een logisch gevolg hiervan.  
Wees dus transparant en bespreek het met u medewerkers. Stel bijvoorbeeld voor om het in vier maandelijkse termijnen aan hen over te maken. 
Gaan uw medewerkers akkoord met het uitstellen of spreiden moet het vakantiegeld? Dan moet het wel binnen dit kalenderjaar op hun rekening staan. Het helemaal niet uitbetalen van het vakantiegeld is geen optie.

Advies nodig?

Wilt u meer weten over de uitbetaling of spreiding van vakantiegeld? Of heeft u een andere vraag? Neem gerust contact op via het contactformulier voor professioneel advies over personeel en salarisadministratie. Want wij begrijpen dat de arbeid wet- en regelgeving complex voor u kan zijn. 
Deel dit bericht via:

Geschreven door:

Bel: 088 23 67 777
Petra Boldewijn - van Vliet Adviseur HR Services bij Flynth Petra Boldewijn - van Vliet