BTW-teruggave zeker voor zonnepanelen, maar ook voor het dak?

Gepubliceerd: 12-06-2018, laatst gewijzigd: 20-02-2020

Als u zonnepanelen op het dak van uw huis installeert, mag u de btw in de aanschafprijs van die panelen bij de fiscus terugvragen. Een rechter heeft voorlopig beslist, dat u dan ook een deel van de btw voor het onderliggende dak kunt terugvragen als u aan bepaalde voorwaarden voldoet.

De casus

Een ZZP-er liet losse zonnepanelen installeren op het dak van de woning waarvan hij een kamer benutte voor zakelijke doeleinden. Over zijn volledige omzet betaalde die ondernemer btw.  Hij claimde niet alleen alle btw in de aanschafkosten van de zonnepanelen terug maar ook de btw in de aanschafkosten van de nieuwbouwwoning. Wat dat laatste betreft uiteraard naar rato van het zakelijke gebruik van de woning. Daarbij werd niet alleen de werkkamer als zakelijk beschouwd, maar ook het dak omdat dit dient als ondersteuning van de zonnepanelen.

De Belastingdienst was van mening dat het ondersteunen van de zonnepanelen geen zakelijk gebruik is voor de btw en gaf de ondernemer daarom maar een deel van de door hem geclaimde btw terug. Tegen die beslissing is de ondernemer – ondersteund door twee belastingadviseurs van Flynth – in beroep gegaan bij de belastingrechter. Die gaf de ondernemer gelijk. Althans voorlopig, want de staatssecretaris van Financiën is tegen de uitspraak in cassatie gegaan bij de Hoge Raad.

De beslissing van de Hoge Raad

Als de Hoge Raad het standpunt van de ondernemer onderschrijft – en dat is nog wel even afwachten – kunnen ondernemers in een vergelijkbare situatie ook een deel van de btw in de bouwkosten van hun woning terugvorderen bij de fiscus.

Voorwaarde is dan wel dat tenminste het zakelijk gebruikte deel van de woning voor de btw-heffing tot het ondernemingsvermogen is gerekend. Voor een nieuwe woning, die u zeer recent in gebruik heeft genomen, kunt u hiervoor misschien nog kiezen. Voor een al langer in uw bezit zijnde woning is het helaas niet mogelijk om hiervoor alsnog, dus met terugwerkende kracht voor te kiezen.

Als u er (destijds) voor heeft gekozen de woning (deels) als ondernemingsvermogen aan te merken en  bovendien nog geen negen jaar zijn verstreken na het jaar van ingebruikname van de woning komt u mogelijk ook in aanmerking voor BTW-teruggaaf.

Een cijfervoorbeeld

De nuttige ruimte in de woning is 220 m2, waarvan 45m2 wordt gebruikt voor zakelijke doeleinden die leiden tot btw-belaste omzet. Het dakoppervlakte voor de zonnepanelen is 40m2. De btw in de bouwkosten van de nieuwbouwwoning bedraagt € 65.000.

Het was gebruikelijk om de terug te vorderen btw te berekenen op 45/220ste van € 65.000 ofwel € 13.295. De voorlopige uitspraak van de belastingrechter houdt in dat het terug te vorderen bedrag kan worden berekend op (45+40)/(220+40)ste ofwel 85/260ste van € 65.000 ofwel € 21.250.

Ook voor particulieren

De uitspraak is niet alleen interessant voor btw-ondernemers die hun woning deels voor zakelijke doeleinden gebruiken, maar ook voor particulieren. Op grond van de uitspraak zouden zij dan 40/260ste deel van € 65.000 ofwel € 10.000 btw uit de bouwkosten kunnen terugvorderen.

Keerzijde is dan wel dat bij verkoop van de woning binnen 10 jaren na de aankoop, ook over 40/260ste deel van de verkoopprijs btw in rekening moet worden gebracht. Dat hoeft niet nadelig voor de verkoper of koper te zijn, maar het maakt het wel wat complexer.

Meer weten?

Als u wilt weten wat een gunstige uitspraak van de Hoge Raad voor u kan betekenen en wat u zou kunnen doen om  dan kans te maken op een btw-teruggave, dan kunt u contact opnemen met uw vaste contactpersoon bij Flynth of met een Flynth-vestiging bij u in de buurt. Zij kunnen u ook in contact brengen met Stefan Kuiperij, Frank Navis of één van de btw-specialisten.

Geschreven door:

Contact

Een vestiging bij u in de buurt

Theme picker

Tom Kleinpenning

Tom.Kleinpenning@flynth.nl