Eindejaarstip 2021

Benut in 2021 nog de (extra) mogelijkheden om belastingvrij te schenken

Benut in 2021 nog de (extra) mogelijkheden om belastingvrij te schenken
Gepubliceerd: 04-12-2021, laatst gewijzigd: 16-12-2021

Maak gebruik van de tijdelijke verhoging van de jaarlijkse vrijstelling

Tip: In 2021 mag u belastingvrij €6.604,- aan uw kinderen of €3.244,- aan uw kleinkinderen schenken. De schenkvrijstelling voor 2021 is aanzienlijk hoger dan in voorgaande jaren omdat de vrijstelling met een extra bedrag van €1.000,- is verhoogd. Deze extra verhoging vervalt echter weer per 1 januari 2022. Alleen als u schenkt vóór 1 januari 2022, kunnen uw (klein)kinderen nog gebruik maken van de extra vrijstelling van €1.000,-. Schenkt u niet meer dan de jaarlijkse vrijstelling, dan hoeft uw (klein)kind géén aangifte schenkbelasting te doen.

Maak gebruik van de eenmalig verhoogde vrijstelling

Wilt u meer schenken dan het jaarlijks vrijgestelde bedrag en zijn uw kinderen tussen de 18 en 40 jaar? Dan kan de jaarlijkse schenkvrijstelling eenmalig worden verhoogd. Hoe hoog de vrijstelling is, is afhankelijk van het bestedingsdoel. Is de schenking vrij besteedbaar, dan is de vrijstelling €26.881,- Schenkt u voor een “dure” studie dan is de vrijstelling €55.996,-. Schenkt u voor een eigen woning dan kan de vrijstelling oplopen tot €105.302,- Het bedrag moet dan wel worden gebruikt voor de:

  • aankoop, verbetering of onderhoud van de eigen woning;
  • aflossing van de eigenwoningschuld;
  • aflossing van een restschuld van de verkochte eigen woning;
  • afkoop van rechten van erfpacht, opstal of beklemming.

Tip: De dag dat uw kind 40 jaar wordt valt nog binnen de leeftijdsgrens. Is uw kind 40 jaar of ouder, dan kan uw kind toch gebruik maken van een van de verhoogde vrijstellingen wanneer zijn of haar partner nog geen 40 jaar oud is.

Tip: U hoeft het gehele bedrag van €105.302,- niet in één jaar te schenken. Het onbenutte deel kunt u gespreid schenken over een periode van maximaal twee jaar die direct volgt op het eerstgenoemde kalenderjaar. Uw kind moet wel in alle jaren waarin wordt geschonken aan alle voorwaarden, waaronder de leeftijdseis, voldoen!

Tip: Wilt u schenken aan anderen dan uw kinderen? De vrijstelling van €105.302,- is niet beperkt tot schenkingen aan kinderen maar geldt voor iedereen die tussen de 18 en 40 jaar oud is en het geld voor zijn eigen woning gebruikt.

Voorkom dat de eenmalig verhoogde vrijstelling vervalt!

Heeft uw kind in 2019 van u een schenking ontvangen om daarmee zijn eigen woning te verbeteren of te onderhouden en heeft uw kind destijds de verhoogde schenkingsvrijstelling toegepast? Dan moet uw kind het geschonken bedrag vóór 2022 hebben besteed aan de verbetering of het onderhoud, anders vervalt de vrijstelling!

Aanvullende schenking

Tip: Is vóór 2010 de eenmalig verhoogde vrijstelling voor een kind tussen de 18 en 35 jaar benut, maar daarna niet meer? Dan mag in 2021 nog een bedrag van €29.115,- belastingvrij voor de eigen woning worden geschonken.

Tip: Naast de aanvullende vrijstelling van €29.115,- mag ook gebruik worden gemaakt van de jaarlijkse vrijstelling van €6.604,-! De aanvullende vrijstelling is dus géén verhoging van de jaarlijkse vrijstelling!

Aangifte schenkbelasting

Als uw kind (of andere begiftigde) gebruik wil maken van een van de verhoogde vrijstellingen, dan moet vóór 1 maart 2022 aangifte schenkbelasting worden gedaan, ook als er na toepassing van de eenmalig verhoogde vrijstelling geen schenkbelasting is verschuldigd.
In de aangifte moet de begiftigde aangeven op welke verhoogde vrijstelling (die van €26.881,- €55.996,- of €105.302,-) een beroep wordt gedaan. Is voor een bepaalde vrijstelling gekozen, dan kan niet meer voor een andere verhoogde vrijstelling worden gekozen.

Let op! Voor alle eenmalig verhoogde vrijstellingen gelden nadere voorwaarden. Zorg dat aan alle voorwaarden wordt voldaan om te voorkomen dat de schenking alsnog is belast met schenkbelasting. Vraag dit eventueel na bij uw Flynth adviseur voordat u de schenking doet.

Tot slot

Door nog dit jaar te schenken, zorgt u er in beginsel ook voor dat de grondslag voor box 3 wordt verlaagd. U betaalt dan minder belasting in box 3. Daarnaast kunt u ook eerder in aanmerking komen voor bepaalde toeslagen omdat daarbij meestal ook een vermogenstoets geldt.

Geschreven door:

Bel: 088 23 67 777

Gerelateerde artikelen

Judith Guichelaar Beleidsmedewerker Juridisch Advies bij Flynth Judith Guichelaar