My Flynth

Sturen op cijfers

Doelgericht ondernemen op basis van actuele cijfers

Strategische keuzes vanuit helder inzicht

FlynthVision is een uniek concept waarmee u doelgerichter dan ooit kunt ondernemen. Door inzicht te geven in de actuele financiële situatie van uw bedrijf, stelt FlynthVision u in staat om gefundeerde beslissingen te nemen en zo uw doelen en ambities met succes te realiseren.

Efficiënt en toekomstgericht ondernemen

Of het nu gaat om een op handen zijnde bedrijfsoverdracht, een investering om een verbetering door te voeren in uw bedrijfsvoering of inzicht te houden in uw liquiditeitspositie; met FlynthVision weet u precies hoe u ervoor staat en wat de consequenties zullen zijn van een bepaalde keuze. Het is onmisbaar inzicht, dat u niet krijgt uit jaarrekeningen of andere financiële rapportages die achteraf zijn opgesteld. FlynthVision draait om het hier en nu, zodat u uiterst efficiënt en toekomstgericht kunt ondernemen. 

Praktijkverhaal

Case Franchise

Van lokale winkel naar landelijke franchiseformule. Ondernemer Peter Weenk maakt van Welkoop een begrip dankzij FlynthVision.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws