Collectieve waterzuivering

Collectieve waterzuivering

glastuinbouw vraagt om tijdige actie

Uitstel voor collectieven

Collectieven van glastuinbouwondernemers kunnen tot 2021 uitstel krijgen voor de regeling collectieve waterzuivering die ingaat per 2018. Voor 31 december 2016 moest het businessplan hiervoor ingediend worden.

Vanaf 2018 bent u als glastuinbouwondernemer verplicht om minimaal 95 procent van de gewasbeschermingsmiddelen met zuiveringsinstallaties te verwijderen uit het looswater. Het gaat om drainwater bij grondgebonden teelt, substraatteelt en filterspoelwater. De waterzuiveringsplicht heeft betrekking op lozing via de riolering en op het oppervlaktewater. 

Businessplan

Ook collectieven kunnen een zuiveringsinstallatie plaatsen. Dit kan belangrijke organisatorische en financiële voordelen bieden. En voor collectieven die zich hadden aangemeld bij LTO Glaskracht is er nog een extra voordeel: de mogelijkheid tot uitstel van de regeling tot 1 januari 2021. Hiervoor moest dan wel voor 31 december 2016 een volledig businessplan aangeleverd worden. Het is overigens in bepaalde situaties nu nog mogelijk om aan te sluiten bij bestaande businessplannen.

Flynth, Rombou en Inno-Agro zijn voor de begeleiding van de collectieven een adviescombinatie gestart. Dit samenwerkingsverband ondersteunt collectieven van glastuinbouwondernemers die een zuiveringsinstallatie gaan plaatsen. Demokwekerij Westland ondersteunt en faciliteert dit initiatief als onafhankelijk innovatieplatform.

De adviescombinatie heeft diverse businessplannen voor clusterzuivering ingediend bij het bevoegde gezag. In zijn totaliteit voor 181 bedrijven en totaal 600 ha glas door het gehele land (o.a. Brielle, Made, Aalsmeer, Almere en het Westland).

Meer weten?

Heeft u vragen over de zuiveringsplicht, dan kunt u contact met ons opnemen. U kunt daarbij denken aan het volgende:

  • Wat zijn de mogelijkheden om alsnog deel te nemen aan een clusterzuivering ?
  • Hoe verhouden de kosten van een clusterzuivering zich tot individuele zuivering ?
  • Wat zijn de subsidiemogelijkheden voor investeringen in waterzuiveringsapparatuur? (zowel collectief als individueel)

Neem contact op met:

Gerard Drogt
Flynth adviseurs en accountants BV
088 236 75 83
gerard.drogt@flynth.nl 

Bram Scheurwater
Rombou
088 888 66 61
bscheurwater@rombou.nl

Robert Duijvestijn
Inno-agro
06 - 83 80 34 80
robert@inno-agro.nl

 

Deel deze pagina via:

 

 

Meer weten?

Neem contact op met:

Gerard Drogt
Flynth adviseurs en accountants BV
088 236 75 83 
gerard.drogt@flynth.nl  

Bram Scheurwater
Rombou
088 888 66 61
bscheurwater@rombou.nl

Robert Duijvestijn
Inno-agro
06 - 83 80 34 80
robert@inno-agro.nl