My Flynth

Flynth Audit

Kansen benutten

Risico’s managen wordt kansen benutten

Wie een accountantsverklaring vooral ziet als verplichting en risicobeperking, doet zichzelf tekort. Toezichthouders, eindverantwoordelijken en controllers die samenwerken met Flynth Audit ervaren dat een controle-opdracht het startpunt is van betere sturing, accurater inzicht en slagvaardig kansen grijpen. Want in onze visie verdient elk cijfer een uitleg.  

Vertrouwen

Elke organisatie  moet verantwoording afleggen: aan familieleden buiten de onderneming, aan financiers, subsidiegevers, klant en consument. Met onze auditdiensten leggen wij hier de basis voor: van traditionele financiële ratio’s tot snel-veranderende aspecten als cybersecurity en privacy-eisen. We beoordelen uw administratieve organisatie en controlemechanismen en geven in de volle breedte concreet en toepasbaar advies. Dat resulteert in transparante, beter bestuurbare organisaties die het vertrouwen van hun stakeholders kunnen omzetten in professioneel en zakelijk rendement.

Bijzondere Expertise

Flynth Audit is overal actief waar organisaties door de wet of hun statuten verplicht zijn de jaarrekening te laten controleren. Bijzondere expertise is opgedaan in kapitaalintensieve sectoren zoals productie, T&L en agro-verwerkende industrie en bij publieke dienstverleners zoals onderwijsinstellingen, medische zorgverleners en woningcorporaties. Flynth Audit is voor hen een nuchter kwaliteitsstempel bij financierings- en subsidieaanvragen,  de beoordeling en verbetering van interne controle- en administratieprocessen en het zichtbaar maken van hun compliance-inspanningen.

Meer weten?

Meer weten?

Wilt u ook risico’s managen en kansen benutten?

Contact met Flynth Audit

Bel 088 236 77 77

Een vestiging bij u in de buurt

NEEM DIRECT CONTACT OP MET ONZE ADVISEURSNEEM DIRECT CONTACT OP MET ONZE ADVISEURS

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws