SWAP compensatievoorstellen

...

Alles over de compensatievoorstellen afwikkeling rentederivaten

Voorstel ontvangen? Zeg niet direct ja!

Als sluitstuk in de afwikkeling van het rentederivatendossier hebben de banken onlangs de eerste compensatievoorstellen naar hun klanten verstuurd. Heeft u een voorstel ontvangen? Accepteer deze dan niet zomaar. Controleer het voorstel of laat dit voor u doen. En laat u bij twijfel adviseren. Bij Flynth hebben we de kennis en tools om uw voorstel na te rekenen en u van gericht advies te voorzien.

Heeft u een compensatievoorstel ontvangen? Dan vindt de bank dat u voldoet aan de regels van het ‘Uniform Herstelkader’. U had tussen 1 april 2011 en 1 april 2014 een ‘lopend’ rentederivaat én u bent bij het afsluiten niet professioneel en/of deskundig geweest.

U komt niet in aanmerking?

Heeft u bericht ontvangen dat u niet in aanmerking komt voor compensatie volgens het ‘Uniform Herstelkader’? Laat Flynth dan meekijken of u wellicht toch financiële compensatie kunt krijgen. De zogenaamde ‘opt-in regeling’ biedt hiervoor mogelijkheden, door aan te tonen dat u op het moment van afsluiten van het rentederivaat niet professioneel en/of deskundig was. U moet zich vóór 30 september voor deze regeling aanmelden.

Zeg niet direct ja. Laat u adviseren!

Ook al lijkt het voorstel aantrekkelijk en zijn de bedragen stevig, ga niet zonder meer akkoord. Als u ‘ja’ zegt tegen het voorstel van uw bank dan is dit definitief. U kunt er dan niet meer op terugkomen.

Ontdek: waar heeft u recht op?

Neem contact op met Flynth voor een persoonlijk advies. Aan de hand van de beschikbare stukken en aanvullende informatie van u en/of uw bank berekenen we wat de compensatie volgens ons moet zijn. Dit vergelijken we met het voorstel van uw bank, zodat de verschillen snel duidelijk worden.

Over het ‘Uniform Herstelkader’

Het ‘Uniform Herstelkader’ biedt de banken amper mogelijkheden om geen compensatie te bieden. “Daarom is het zeker de moeite waard om niet direct akkoord te gaan met het eerste voorstel”, zegt Frank Zeinstra, sectordirecteur Food & Agri bij Flynth. “Laat beoordelen of het aanbod realistisch en passend is. Zegt de bank bijvoorbeeld: ‘U stond er toentertijd niet goed voor met uw bedrijf en de renteswap heeft u beschermd tegen variabele rente’, dan gaat deze vlieger niet op. U heeft ook dan recht op compensatie. Verder blijkt er veel ‘exotische’ producten zijn verkocht. Deze moeten nu worden omgezet in standaardderivaten. Daarbij moet het verschil in rente worden gecompenseerd. Ook moeten banken compensatie bieden wanneer derivaten onvoldoende aansluiten op de onderliggende lening(en). Tot slot moeten de banken een vergoeding bieden voor onverwachte renteopslag-verhogingen op Euribor-financieringen wanneer die door een renteswap zijn afgedekt”, aldus Zeinstra. 

Laat u adviseren

Flynth helpt u graag om uw compensatievoorstel te beoordelen of uw beroepsmogelijkheden in kaart te brengen (in geval u niet voor compensatie in aanmerking komt). U ontvangt onze compensatie-berekening, inclusief onderbouwing en vergelijk met het voorstel van uw bank. Deze berekening maken we met speciale software en rekentools.

Zo gewenst begeleiden wij u aansluitend bij het aantekenen van bezwaar en bij eventuele onderhandelingen en besprekingen met uw bank.

Voor onze beoordeling, advisering en begeleiding ontvangt u vooraf een offerte. Voor deze specifieke dienstverlening hanteren wij een minimumtarief van 500 euro excl. btw.   

Meer weten?

Wilt u meer informatie, een offerte ontvangen en/of een afspraak maken om uw compensatievoorstel te laten beoordelen? Neem contact op met Flynth via swap@flynth.nl of 088 236 77 77.

Disclaimer

Wij beoordelen uw compensatievoorstel op basis van de door u aan ons overhandigde gegevens. Flynth aanvaardt dan ook géén aansprakelijkheid voor de inhoud. Denk (onder meer maar niet uitsluitend) aan aansprakelijkheid voor schade doordat u niet op tijd beschikt over het rapport, door gebruik ervan of door enige onvolledigheid / onjuistheid. Ook onze algemene voorwaarden en privacystatement zijn van toepassing.

Lees ook:

De brief die naar de Tweede Kamer is gestuurd
Checklist AFM

Meer weten

Een vestiging bij u in de buurt

Bel 088 236 77 77