My Flynth

Trends en transities

Technologisch gezien kan de tuinbouwsector een grote rol spelen in de transitie naar een circulaire economie.

In de visie ‘Waardevol en Verbonden’ die het Ministerie LNV in september 2018 uitbracht, komt duidelijk naar voren dat de Nederlandse land- en tuinbouw zich moet gaan oriënteren op andere systemen, uitgangspunten en verdienmodellen. De extreem efficiënte en intensieve productiemethoden zijn een groot goed, maar bereiken ook de grens van hun maatschappelijke en economische houdbaarheid.

Technologisch gezien kan de tuinbouwsector echter een grote rol spelen in de transitie naar een circulaire economie en gezonde maatschappij, zowel in Nederland als over de grens. Dat betekent dat de kennis en kunde ook ingezet zouden kunnen worden om hoogwaardigere producten te telen die passen in deze kringloopgedachte, denk aan inhoudsstoffen of grondstoffen voor farmaceutische industrie. Ook de vertaling van deze kennis in internationaal toepasbare teeltconcepten en samenwerking hoort bij deze ontwikkeling van innovatieve verdienmodellen.

Meer weten?

Meer weten?

Hoewel de ontwikkelingen niet zijn te keren, zijn de ondernemers wel zelf aan zet om hier mee aan de slag te gaan. Hoe koppelt u deze ontwikkelingen aan uw eigen strategische doelstellingen? Bent u in staat om nieuwe wegen in te slaan zonder de controle over uw huidige processen te verliezen?

Flynth begrijpt de complexiteit van deze opgave en helpt u graag bij uw strategische oriëntatie. Laat uw gegevens achter en maak vrijblijvend en gratis een afspraak met één van onze adviseurs

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws