My Flynth

Toekomstbeelden

DeltastadNL 2050
Personalised Food
All-inclusive social farm – design by nature Design by Nature

DeltastadNL 2050

In DeltastadNL 2050 hebben gezinsbedrijf en kleinschaligheid definitief het veld geruimd voor industrieel georganiseerde voedselproducenten en – distributeurs. De waardeketen is niet meer verdeeld in autonoom opererende schakels, maar wordt volledig binnen het nieuwe model voedingsconcern vormgegeven. Van het beheer van genetica tot de fijnmazige en gepersonaliseerde distributie van voedsel aan consumenten typeert de reikwijdte van het businessmodel van deze agroconcerns. Voedsel als primair product wordt vervangen door gezondheid. Circulariteit en milieubeheer zijn onderdeel van het strak geregisseerde agrarische productiesysteem geworden. Naast voedselproductie zijn ook sierteelt, inhoudsstoffen en preventieve en curatieve gezondheidsaspecten het speelveld geworden van deze grootschalige organisaties.

Personalised Food

Personalised food is een toekomstbeeld van Land- en Tuinbouw anno 2050, waarin de gepersonaliseerde behoeften van consumenten centraal staan. De persoonlijke profielen komen middels big-data analyses bases tot stand en vormen het vertrekpunt voor de dynamiek in de hele waardeketen. Een volledig vraag-gestuurd productieproces, waarbij de vraag ook nog eens fijnmazig en volledig afgestemd om het individu wordt geformuleerd. Data technologie en econometrie domineren het proces.

Concerns in de voedingsindustrie, logistieke dienstverleners en web-stores zijn in staat om het aanbod naadloos aan te sluiten op de persoonlijke behoeftes van consumenten. Niet alleen de kosten van curatieve en preventieve gezondheidszorg zijn in 2050 gekwantificeerd en verdisconteerd in de prijs van eindproducten, halffabricaten en grond- en hulpstoffen, maar ook de latente herstelkosten van het milieu als gevolg van de productie is onderdeel van de prijs geworden. Dit prijsstellingsprincipe noemen we ‘True Cost Accounting’. De ‘strafheffing’ op producten die schade aan milieu en gezondheid veroorzaken, wordt door de overheid aangewend voor het herstel ervan. Hiermee kan het natuurlijk evenwicht, biodiversiteit en het behoud van de natuurlijke resources worden geborgd. De consumenten hebben weliswaar onbeperkte keuzevrijheid, maar betalen zelf de kosten van herstel van veroorzaakte schade aan milieu en gezondheid. 

All-inclusive social farm - design by nature

Een symbiose van industrie, landbouw en samenleving. Met een marktprijs voor individuele producten en een publieke sturing op collectieve waarden. ‘Dutch premium’, output en waarde met een verhaal. All-inclusive social farm - design by nature is een toekomstbeeld van de land- en tuinbouw waarin hoogwaardige technologie samen gaat met ‘nature guided principles’. De dragende structuur is een voedselnet van familiebedrijven, historisch ontstaan uit de landbouwbedrijven en groepen ’maatschappelijke organisaties en natuurbeheerders, uit de publieke en private wereld van natuurbeheer en leefomgeving.

Nieuw echter is de wijze van organiseren. Burgers en boeren werken samen in ‘voedselcirkels.’ In een voedselcirkel wordt onderling bepaald wat er wordt geproduceerd, en hoe. Iedere burger is verplicht lid van zo’n cirkel. Maar liefst 70% van de Nederlandse voedselconsumptie wordt voldaan met Nederlandse productie uit voedselcirkels. De overige 30% is afkomstig van import. Uiteraard wordt een deel van de Nederlandse productie ook nog geëxporteerd, maar in 2050 gaat het toch in belangrijke mate om “van Nederland, voor Nederland”.

Ver weg?

Ver weg?

Het klinkt misschien bizar ver weg maar het zou hier wel eens naar toe kunnen gaan. Hoe gaat u ervoor zorgen dat uw bedrijf onderweg naar deze verre toekomst nog steeds een speler van betekenis blijft binnen deze sector? De veranderingen dienen zich immers niet van de ene op de andere dag aan. 

Interessant?

Maak eens een afspraak voor een oriënterend gesprek. Laat uw gegevens achter en een van onze adviseurs neemt contact met u op.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws