Rittenregistratie

Rittenregistratie

Auto van de zaak

Auto van de zaak 2018

Als u in 2018 een auto van de zaak aanschaft, komt u onder voorwaarden in aanmerking voor extra investeringsfaciliteiten die kunnen leiden tot een belasting- en dus een financieel voordeel. Flynth kan u behulpzaam zijn bij het realiseren van dat voordeel. Ook biedt Flynth u weer diverse hulpmiddelen om de vrijstelling van de bijtelling voor privégebruik te kunnen claimen.

Investeringsfaciliteiten energiezuinige auto's

Voor de investering in 2018 in een volledig elektrisch aangedreven personenauto kan 36% milieu-investeringsaftrek (MIA) worden toegepast. Gaat het om een volledig elektrische bestelauto dan geldt naast 36% MIA ook nog de mogelijkheid van 75% willekeurige afschrijving (VAMIL). Plug-in hybride personenauto’s met een CO2-uitstoot van maximaal 30 gram per kilometer en zonder dieselmotor, komen in 2018 in aanmerking voor 27% MIA.

Om voor de MIA in aanmerking te komen, zal de investering binnen drie maanden na het aangaan van de verplichting bij de overheid moeten worden gemeld. De subsidie-adviseurs van Flynth kunnen u daarbij behulpzaam zijn.

Bijtelling voor privégebruik

Met ingang van 2017 is de bijtelling voor privégebruik van nieuwe auto’s 22 procent van de cataloguswaarde (inclusief bpm en BTW). Alleen voor volledig elektrische auto’s geldt een milieu-gerelateerde korting van 18% zodat de bijtelling 4% van de cataloguswaarde is.

Voor auto’s die op 1 januari 2017 al waren geregistreerd, geldt een overgangsregeling. Voor die auto’s kan de bijtelling voor privégebruik een lager of een hoger percentage van de cataloguswaarde zijn.

Gratis Rittenadministratieboekje

Rijdt u niet meer dan 500 kilometer privé met de auto van de zaak? Dan kunt u vrijstelling van de bijtelling krijgen. Er rust wel een zware bewijslast op u. Meestal moet u een sluitende kilometeradministratie kunnen overleggen, inclusief aanvullend bewijsmateriaal zoals een afsprakenagenda of garagenota’s met kilometerstanden.

Flynth biedt u hiervoor graag kosteloos een hulpmiddel:

  • De digitale administratiemodule (voor auto’s met één bestuurder). U kunt uw ritten hierin invoeren, het programma voert automatisch de berekeningen uit.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u advies? Neem dan contact op met uw Flynth adviseur. U kunt ook een e-mail sturen naar info@flynth.nl of bellen met telefoonnummer 088 - 236 77 77.