Verlaging percentage eigenwoningforfait

Verlaging percentage eigenwoningforfait


Het eigenwoningforfait is een percentage van de WOZ-waarde van uw woning. Het bedrag dat hieruit voorkomt wordt door de fiscus opgeteld bij uw inkomen. Heeft u een eigen woning, dan kan het eigenwoningforfait dalen voor u. Deze verwachtingen zijn weergegeven in het onderstaande schema:

Bij een eigenwoningwaarde van 

maar niet meer dan  

bedraagt het eigenwoningforfait op jaarbasis 

2018 

2019 

€ 12.500 

0% 

0% 

€ 12.500 

€ 25.000 

0,25% 

0,25% 

€ 25.000 

€ 50.000 

0,40% 

0,35% 

€ 50.000 

€ 75.000 

0,55% 

0,50% 

€ 75.000 

€  1.060.000* 

0,70% 

0,65% 

€ 1.060.000* 

€ 7.420* vermeerderd met 2,35% van de eigenwoningwaarde voor zover deze uitgaat boven € 1.060.000* 

€ 7.420* vermeerderd met 2,35% van de eigenwoningwaarde voor zover deze uitgaat boven € 1.060.000* 

 

* Stand 2018, wordt jaarlijks gecorrigeerd met de tabelcorrectiefactor