Maatregelen eigen woning

Maatregelen eigen woning

Voor de aftrekbare negatieve inkomsten uit eigen woning geldt al zo’n versobering van de aftrek, die nu wordt versneld. De afbouw van het maximale aftrekpercentage gaat niet met 0,5%-punt per jaar naar beneden maar met 3%-punt per jaar.

De afbouw van het aftrektarief is hieronder schematisch weergegeven:

Maximaal aftrektarief aftrekbare kosten eigen woning
2018    49,5%

2019    49,0%

2020    46,0%

2021    43,0%

2022    40,0%

2023    37,05%


Maximaal aftrektarief andere grondslagverminderende posten*

2018    51,95%

2019    51,75%

2020    46,0%

2021    43,0%

2022    40,0%

2023    37,05%

*In 2018 en 2019 vindt er in deze categorie nog geen afbouw van het maximale aftrektarief plaats. Het genoemde percentage voor 2018 en 2019 betreft het reguliere maximale tarief in dat jaar.