Inkomstenbelasting: twee schijven in box 1

Inkomstenbelasting: twee schijven in box 1

 

In plaats van drie belastingschijven, komen er twee belastingschijven in box 1 voor de inkomstenbelasting. Ook zijn er gewijzigde heffingskortingen op het inkomen.

Voor de heffing van inkomstenbelasting (box 1) wordt vanaf 2019 geleidelijk een ‘tweeschijvenstelsel’ geïntroduceerd. Er wordt dus belasting geheven over twee in plaats van drie schijven. Deze “sociale vlaktaks” moet de belastingheffing van verschillende typen huishoudens evenwichtiger maken.

Gezamenlijk basistarief en toptarief

In 2021 is er een gezamenlijk basistarief van 37,05% voor particulieren met een inkomen tot en met € 68.507 per jaar. Het toptarief start bij € 68.507 en komt in 2021 uit op 49,50%. Dit is bijna 2,5%-punt lager dan het huidige toptarief. Bent u AOW-gerechtigd, dan blijft er voor u een drieschijvenstelsel in stand, omdat u over een deel van uw inkomen niet of niet geheel premieplichtig bent voor alle volksverzekeringen.

Nieuwe tarieven inkomstenbelasting

Voor belastingplichtigen die zijn geboren op 1 januari 1946 of later gelden per 1 januari 2019 de volgende box 1-tarieven:

 

Belastbaar inkomen meer dan (€)

Maar niet meer dan (€) 

Tarief 2019 (%) 

1e schijf 

20.384 

36,65

2e schijf 

20.384 

34.300 

38,10 

3e schijf 

34.300 

68.507 

38,10 

4e schijf 

68.507 

-

51,75 


Gewijzigde heffingskortingen
Deze percentages zijn dus inclusief premies volksverzekeringen. Voor AOW-gerechtigden bedragen de tarieven in de 1e en de 2e schijf resp. 18,75% en 20,20%.

In onderstaande tabel zijn alleen de wijzigingen in heffingskortingen opgenomen zoals voorgesteld in het Belastingplan 2017. Voor AOW-gerechtigden gelden in beginsel lagere maxima.

 

Heffingskortingen 

2018 (€) 

2019 (€) 

Algemene heffingskorting maximaal (< AOW-leeftijd) 

2.265 

2.477 

Arbeidskorting max. 

3.249 

3.399 

Inkomensafhankelijke combinatiekorting max. 

2.801 

2.835 

Jonggehandicaptenkorting

728 

737 

Ouderenkorting 

1.418 

1.596 

Alleenstaande ouderenkorting 

423 

429